Przetarg 8364010 - „Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej...

   
Analizuj Zamówienie 8364010 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-30
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze”

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kriokom
ory z przedsionkiem dla MSWiA w Zielonej Górze. Dostawa ma obejmować wniesienie, montaż i uruchomienie kriokomory oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż i utylizację starej kriokomory.

Część 2: Aparat do badań olśnienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i przeszkolenie personelu kompaktowego testera widzenia z oprogramowaniem i dedykowanym regulowanym stolikiem.

Część 3: Przedmiotem zamówienia jest dostawa podologicznego fotela zabiegowego - fotel przeznaczony dla pacjenta.

ZP/4/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00174882/01 z dnia: 2021-09-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-10 10:00
Po zmianie:
2021-09-15 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-10 10:30
Po zmianie:
2021-09-15 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-10-09
Po zmianie:
2021-10-14
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się