Przetarg 8920355 - Dostawa urządzeń komunalnych dla Gminy Firlej Numer...

   
Analizuj Zamówienie 8920355
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-20
przedmiot ogłoszenia
Dostawa urządzeń komunalnych dla Gminy Firlej Numer referencyjny: BROK.271.11.2022
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komunalnych dla Gminy Firlej.
1. Przedmiotem zamówieni
a jest dostawa urządzeń komunalnych dla Gminy Firlej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę: - ciągnika komunalnego o mocy min. 170KM z wyposażeniem: zamiatarka, pług do odśnieżania, posypywarka, kosiarka bijakowa, wysięgnik z głowicami koszącą, tnącą, odmularką, frezarką do pni, przyczepą niskopodwoziową; - stabilizatora gruntu, - ciągnika komunalnego mocy min. 55KM z osprzętem: kosiarka, posypywarka, pług do odśnieżania, odkurzacz, przyczepka; - minikoparki z lawetą; - koparko-ładowarki; - pojazdu WUKO; - samochodu obsługi technicznej. Maszyny będą wykorzystywane do inwestycji na drogach gminnych oraz utrzymania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Dostawa urządzeń na koszt Wykonawcy do Zamawiającego: Firlej, ul. Spacerowa 2. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 1) dokona rozruchu technologicznego przedmiotu umowy w obecności przedstawicieli Zamawiającego, 2) przeszkoli co najmniej 3 pracowników Zamawiającego w zakresie zasad użytkowania, obsługi konserwacji i eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 121-344108 z dnia 2022-06-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 25/09/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 12/10/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 15/07/2022
Czas lokalny: 10:30
branża Motoryzacja, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża samochody specjalistyczne, maszyny i sprzęty inne, maszyny i sprzęt rolniczy
kody CPV 16700000, 34144220, 34223000, 43261000, 43261100, 43315000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody specjalistyczne , maszyny i sprzęty inne , maszyny i sprzęt rolniczy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9002816 2022-07-15
godz. 14:00
POLREGIO S.A. Dostawa filtrów do taboru kolejowego.
8980316 2022-07-18
godz. 10:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU DOSTAWA SAMOCHODÓW SPECJALNYCH: 3 SZT. SAMOCHODÓW ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZYCH ORAZ 1 SZT. SAMOCHODU OPERACYJNEGO Numer referencyjny: WTT.2370.3.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sz...
8981026 2022-07-18
godz. 23:59
KAMET SP. Z O.O. Wdrożenie nowej technologii produkcji zabezpieczeń mienia w oparciu o nanokomponenty wypełniające Przedmiotem postępowania jest dostawa wycinarki laserowej typu Fiber z automatycznym s...
8981467 2022-07-20
godz. 10:00
CIECH S.A. SPRZEDAŻ NA RZECZ CIECH CARGO SP. Z O.O. WAGONÓW TOWAROWYCH PLATFORM 80’ LUB 40’ DO PRZEWOZU KONTENERÓW W RAMACH PROJEKTU PN. „ZAKUP TABORU KOLEJOWEGO SŁUŻĄCEGO DO PRZEWOZÓW INT...
9016385 2022-07-22
godz. 10:00
GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE REMONT PRZENOŚNIKÓW ŚLIMAKOWYCH OSADU W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE
8992144 2022-07-25
godz. 15:00
RM MOTORS RAFAŁ BIAŁOUSZ, MAREK KODZIK WZROST KONKURENCYJNOŚCI RM MOTORS s.c. POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI AUDYTU WZORNICZEGO Dostawa: Automatyczna przecinarka taśmowa - 1 sztuka. Wymagane minimalne parametry techniczne i f...
9004641 2022-07-29
godz. 10:00
FPUH KOBEX STANISŁAW REMBISZ Innowacyjne budownictwo – wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek przez firmę KOBEX Przedmiotem Zamówienia jest walcarki do gwintów (1 szt.) o parametrach i funkcjonalnośc...
8995099 2022-08-01
godz. 11:00
HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT ŻOŁĘDNICA SP. Z O.O. Dostawę Agregat uprawowy do głębokiego spulchnienia gleby Agregat uprawowy do głębokiego spulchnienia gleby-wymagane parametry: zał. 1
9013553 2022-08-01
godz. 23:59
PEDMO S.A. POIR.01.01.01-00-0730/21 pis 1. Opis ogólny a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zapytanie ofertowe nr ZO-2/PEDMO/2022 w sprawie dostawy modułów do budowy autorskiej pilota...
8878221 2022-08-10
godz. 12:00
POLREGIO S.A. Zawarcie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich Numer referencyjny: PZP1.240.51.2022 Przedmiotem pos...