Przetarg 8170938 - Dostawa urządzeń diagnostyczno-warsztatowych...

   
Analizuj Zamówienie 8170938 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-05-31
przedmiot ogłoszenia
Dostawa urządzeń diagnostyczno-warsztatowych (MAT/102-105/UE/2021) Numer referencyjny: MAT/102-105/UE/2021
Przedmiotem zamówie
nia jest dostawa urządzeń diagnostyczno-warsztatowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do NIEgo znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.
Przetwornica 3- fazowa Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń diagnostyczno-warsztatowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.
Zasilacz Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń diagnostyczno-warsztatowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.
Miernik mocy z sensorem Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń diagnostyczno-warsztatowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.
Ploter nożowy Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń diagnostyczno-warsztatowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.
branża Energoelektryczna, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża urządzenia, materiały, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 30232140, 31200000, 31700000, 31711120, 38410000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się