Przetarg 9898237 - Dostawa transformatora blokowego 290 MVA 400 kV z...

   
Analizuj Zamówienie 9898237 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-08-25
przedmiot ogłoszenia
Dostawa transformatora blokowego 290 MVA 400 kV z przełącznikiem zaczepów (PPZ) na stanowisko TB9 w Enea Elektrownia Połaniec S. A
. Numer referencyjny: FZ/PZP/11/2023
Dostawa transformatora blokowego 290 MVA 400 kV z przełącznikiem zaczepów (PPZ) na stanowisko TB9 w Enea Elektrownia Połaniec S. A.
1. Wykonanie inwentaryzacji istniejącego stanowiska transformatora blokowego TB9, stanowisk transformatorów TB5, TB6, TB7 i gabarytów transformatorów TB5, TB6, TB7. 2. Wykonanie dokumentacji konstrukcyjno-projektowej obejmującej wszystkie instalacje dla nowego dostarczanego transformatora. 3. Wykonanie kompletnego transformatora dostosowanego do istniejących stanowisk transformatorów TB5, TB6, TB7 i przerobionego w przyszłości stanowiska TB9. 4. Dostosowanie transformatora do zainstalowania systemu przeciwwybuchowego TP Sergi. 5. Dobór, wykonanie i dostawa nowego układu chłodzenia wraz z kompletnymi połączeniami dostosowanymi do nowego transformatora. 6. Wykonanie i dostawa szafy sterowniczej układu chłodzenia, szafy układu zabezpieczeń i pomiarów, szafy przełącznika zaczepów z okablowaniem wewnętrznym od szaf do urządzeń (aparatów) transformatora na stanowisku transformatora. 7. Dostawa kompletnego systemu monitoringu izolatorów przepustowych WN i urządzenia do pomiarów zawartości gazów i wody rozpuszczonych w oleju. 8. Dostawa nowego kompletnego transformatora blokowego 290 MVA 400kV z osprzętem i olejem do siedziby Zamawiającego. 9. Rozładunek transformatora i osprzętu na stanowisku rozładowczo-magazynowym. Przygotowanie i zabezpieczenie transformatora do postoju na polu odkładczym. 10. Przetransportowanie transformatora z pola magazynowego, montaż transformatora i osprzętu na docelowym stanowisku pracy. 11. Udział (nadzór dostawcy) w montażu przyłączy prądowych transformatora na stanowisku pracy TB9 (ewentualne usunięcie kolizji wynikającej z wad dostawcy). 12. Napełnienie transformatora olejem i uzdatnianie oleju, wykonanie pełnych badań pomontażowych i pomiarów, dopuszczenie do eksploatacji. 13. Przeprowadzenie szkolenia dla służb Zamawiającego. 14. Nadzór, udział przedstawiciela/Koordynatora w czasie uruchomienia i prób elektrycznych transformatora oraz 72-godzinnego ruchu próbnego na parametrach nominalnych bloku energetycznego.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 184-577092 z dnia 2023-09-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE
Powinno być:
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Dotyczy pkt II.2.7. Termin realizacji zamówienia: dostawa transformatora do siedziby Zamawiającego max. 24 miesiące od podpisania Umowy. Montaż i uruchomienie do 36 miesięcy od podpisania Umowy.
Dotyczy pkt II 1.5. oraz pkt II.2.6. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 431.000 euro.
Wizja lokalna obowiązkowa. Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.
Powinno być:
Dotyczy pkt II.2.7. Termin realizacji zamówienia: dostawa transformatora do siedziby Zamawiającego max. 30 miesięcy od podpisania Umowy. Montaż i uruchomienie do 36 miesięcy od podpisania Umowy.
Dotyczy pkt II 1.5. oraz pkt II.2.6. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 431.000 euro.
Wizja lokalna obowiązkowa. Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.
Numer sekcji: IV.1.6
Zamiast:
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Warunki określono w SWZ.
Powinno być:
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 27/12/2023
Powinno być:
Data: 14/02/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 17/11/2023
Czas lokalny: 12:30
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 31170000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10108097 2023-12-01
godz. 23:59
DEVERIS POLSKA SP. Z O.O. Zakup jest planowany w ramach Projektu, który finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 INFORMACJE O OGŁOSZENIU Tytuł zamówienia: Dostawa i montaż autom...
10115269 2023-12-04
godz. 08:00
WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA Serwis lamp UV TROJAN Swift z wymianą podzespołów z załączonego zestawienia w ZUW Raba Wodociągi Miasta Krakowa SA -
10110078 2023-12-04
godz. 09:00
ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. Dostawa zaworów kołnierzowych oraz osprzętu elektrycznego – znak sprawy: KZP-SZ.2110.79.2023.
10118967 2023-12-05
godz. 11:00
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ styczniki C195 i LSV 200 Lp. Nazwa materiału Ilość ZWP Jedn. miary w ZWP Termin dostawy ; 1 stycznik C195 S/24EV-U2; Schaltbau - dostawa Pniówek 11 szt. grudzień 2023 ; 2 stycznik próżniowy...
10110494 2023-12-05
godz. 12:00
METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. Zakup i dostawa 42 szt. przekładników prądowych na wybrane stacje I i II linii metra
10120730 2023-12-06
godz. 10:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. DOSTAWA: Elementów przełącznika KAT.M22-WKV EATON oraz Żarówek LED 13W 230V E27
10112128 2023-12-07
godz. 00:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. Dostawa zespołu prostowniczego T/R TYP CBQE 100kV/2000 mA 592A IP65
10102548 2023-12-08
godz. 10:00
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, UL. GRZEGÓRZECKA „Budowa oświetlenia boiska zewnętrznego VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 24”. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetle...
10108202 2023-12-08
godz. 23:59
STOWARZYSZENIE MASURIAN LAKES LEGACY Zakup i montaż zestawu małej architektury (meble zewnętrzne i inne elementy wyposażenia parkowego) wraz z zakupem i montażem oświetlenia solarnego do projektu pn. „Ekopark - projekt rewalory...
10119172 2023-12-12
godz. 11:00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych na potrzeby ZGKiM w Policach