Przetarg 9898237 - Dostawa transformatora blokowego 290 MVA 400 kV z...

   
Analizuj Zamówienie 9898237 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-08-25
przedmiot ogłoszenia
Dostawa transformatora blokowego 290 MVA 400 kV z przełącznikiem zaczepów (PPZ) na stanowisko TB9 w Enea Elektrownia Połaniec S. A
. Numer referencyjny: FZ/PZP/11/2023
Dostawa transformatora blokowego 290 MVA 400 kV z przełącznikiem zaczepów (PPZ) na stanowisko TB9 w Enea Elektrownia Połaniec S. A.
1. Wykonanie inwentaryzacji istniejącego stanowiska transformatora blokowego TB9, stanowisk transformatorów TB5, TB6, TB7 i gabarytów transformatorów TB5, TB6, TB7. 2. Wykonanie dokumentacji konstrukcyjno-projektowej obejmującej wszystkie instalacje dla nowego dostarczanego transformatora. 3. Wykonanie kompletnego transformatora dostosowanego do istniejących stanowisk transformatorów TB5, TB6, TB7 i przerobionego w przyszłości stanowiska TB9. 4. Dostosowanie transformatora do zainstalowania systemu przeciwwybuchowego TP Sergi. 5. Dobór, wykonanie i dostawa nowego układu chłodzenia wraz z kompletnymi połączeniami dostosowanymi do nowego transformatora. 6. Wykonanie i dostawa szafy sterowniczej układu chłodzenia, szafy układu zabezpieczeń i pomiarów, szafy przełącznika zaczepów z okablowaniem wewnętrznym od szaf do urządzeń (aparatów) transformatora na stanowisku transformatora. 7. Dostawa kompletnego systemu monitoringu izolatorów przepustowych WN i urządzenia do pomiarów zawartości gazów i wody rozpuszczonych w oleju. 8. Dostawa nowego kompletnego transformatora blokowego 290 MVA 400kV z osprzętem i olejem do siedziby Zamawiającego. 9. Rozładunek transformatora i osprzętu na stanowisku rozładowczo-magazynowym. Przygotowanie i zabezpieczenie transformatora do postoju na polu odkładczym. 10. Przetransportowanie transformatora z pola magazynowego, montaż transformatora i osprzętu na docelowym stanowisku pracy. 11. Udział (nadzór dostawcy) w montażu przyłączy prądowych transformatora na stanowisku pracy TB9 (ewentualne usunięcie kolizji wynikającej z wad dostawcy). 12. Napełnienie transformatora olejem i uzdatnianie oleju, wykonanie pełnych badań pomontażowych i pomiarów, dopuszczenie do eksploatacji. 13. Przeprowadzenie szkolenia dla służb Zamawiającego. 14. Nadzór, udział przedstawiciela/Koordynatora w czasie uruchomienia i prób elektrycznych transformatora oraz 72-godzinnego ruchu próbnego na parametrach nominalnych bloku energetycznego.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 184-577092 z dnia 2023-09-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE
Powinno być:
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Dotyczy pkt II.2.7. Termin realizacji zamówienia: dostawa transformatora do siedziby Zamawiającego max. 24 miesiące od podpisania Umowy. Montaż i uruchomienie do 36 miesięcy od podpisania Umowy.
Dotyczy pkt II 1.5. oraz pkt II.2.6. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 431.000 euro.
Wizja lokalna obowiązkowa. Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.
Powinno być:
Dotyczy pkt II.2.7. Termin realizacji zamówienia: dostawa transformatora do siedziby Zamawiającego max. 30 miesięcy od podpisania Umowy. Montaż i uruchomienie do 36 miesięcy od podpisania Umowy.
Dotyczy pkt II 1.5. oraz pkt II.2.6. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 431.000 euro.
Wizja lokalna obowiązkowa. Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.
Numer sekcji: IV.1.6
Zamiast:
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Warunki określono w SWZ.
Powinno być:
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 27/12/2023
Powinno być:
Data: 14/02/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 17/11/2023
Czas lokalny: 12:30
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 31170000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10599357 2024-06-21
godz. 11:00
Śląskie Dostawa wraz z montażem dołowych linii kablowych 6kV dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski
10635180 2024-06-21
godz. 12:00
Wielkopolskie Msz/ Łącznik prądowy do MB25 (M6); Dostawa do Mszczonowa.
10631323 2024-06-24
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup i dostawa osprzętu do kabli SN i NN - końcówki i złączki Energa Logistyka Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup i d...
10609022 2024-06-24
godz. 14:00
Śląskie Pomiary i montaż kompensatorów mocy biernej Wykonanie analizy sieci energetycznej wraz z montażem urządzeń kompensacji mocy biernej
10631250 2024-06-25
godz. 08:00
Wielkopolskie LUZK45 - BATERIE
10627819 2024-06-25
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa baterii do skanerów terminalowych
10624652 2024-06-26
godz. 16:00
Mazowieckie Dostawa opraw oświetleniowych na stacji paliw MOYA automatycznej w Koszalin -
10629785 2024-06-28
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia – „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zalewo”.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej infrastruktury o...
10605353 2024-07-08
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Badania, pomiary serwis i konserwacja urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże. Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.
10611443 2024-07-15
godz. 11:00
Podkarpackie Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała. Zakres zamówienia obejmuje:1. Montaż 1721 opraw (1299 na linii napow...