Przetarg 8206477 - Dostawa Technicznych środków materiałowych, części...

   
Analizuj Zamówienie 8206477 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-06-16
przedmiot ogłoszenia
Dostawa Technicznych środków materiałowych, części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych

Część 1 Przed
miotem zamówienia jest: dostawa technicznych środków materiałowych: fabrycznie nowych części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych. Dostarczone techniczne środki materiałowe muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta; powinny być nowe, nieużywane i w pierwszej kategorii, spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.
Dostarczone techniczne środki materiałowe powinny być zgodne pod względem oznaczeń katalogowych z wyszczególnionymi w formularzu ofertowym. Dopuszcza się stosowanie innych oznaczeń katalogowych (numerów, rysunków) pod warunkiem zamienności zespołów i części, których zmiany dotyczą. Tśm muszą spełniać parametry techniczne części zamiennych użytych do pierwszego montażu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 126P/TP/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00089921/01 z dnia: 2021-06-22

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-24 11:00
Po zmianie:
2021-06-28 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-24 11:30
Po zmianie:
2021-06-28 11:40
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-06-23
Po zmianie:
2021-07-26
branża Motoryzacja, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża akcesoria, płyny, części samochodowe, maszyny i sprzęty inne, sprzęt wojskowy
kody CPV 34300000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się