Przetarg 7736901 - Dostawa szaf stalowych klasy A, klasy B oraz niszczarek do...

   
Analizuj Zamówienie 7736901 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-06
przedmiot ogłoszenia
Dostawa szaf stalowych klasy A, klasy B oraz niszczarek do dokumentów, pojemników na klucze, depozytorów na komórki i klucze

Numer referencyjny: 91/ZP/20

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf stalowych klasy A, klasy B oraz niszczarek do dokumentów, pojemników na klucze, depozytorów na komórki i klucze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca wraz z dostawą zobowiązany będzie dostarczyć odpowiednie certyfikaty opisane w przedmiocie zamówienia - Załączniku nr 1 do SIWZ- dla danego asortymentu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Szafy stalowe na akta klasy A i B do przechowywania materiałów niejawnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf stalowych klasy A, klasy B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Niszczarki do dokumentów o klauzuli „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne”, „ściśle tajne”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek do dokumentów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Pojemniki na klucze
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na klucze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Depozytory na komórki, klucze
Przedmiotem zamówienia jest dostawa depozytorów na komórki i klucze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540199787-N-2020 z dnia: 2020-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-14, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-19, godzina: 10:00,
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Wyposażenie wnętrz
podbranża niszczarki, gilotyny, bindownice, maszyny pakujące, meble i akcesoria, urządzenia drobne
kody CPV 30191400, 39132100, 44421721
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się