Zlecenie 8992466 - Dostawa strugarki profilowej ze stołem odbiorczym ...

   
Zamówienie 8992466 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-22
przedmiot zlecenia
Dostawa strugarki profilowej ze stołem odbiorczym

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, uprzednio nieużywane
j strugarki profilowej ze stołem odbiorczym (zwanymi dalej również urządzeniami lub maszyną) wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej pełnej gwarancji i rękojmi na dostarczoną strugarkę profilową ze stołem odbiorczym (okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji). Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w terminie do 15 grudnia 2022 r. Przez dzień zawarcia umowy rozumieć się będzie dzień wskazany jako dzień zawarcia umowy w komparycji umowy. Podpisanie protokołu odbioru końcowego opatrzonego klauzulą „bez zastrzeżeń” nastąpi po należytym wykonaniu wszystkich czynności określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Własność urządzenia przechodzi na Zamawiającego po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (wszystkich obowiązków objętych przedmiotem zamówienia) potwierdzonym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem odbioru przedmiotu umowy „bez zastrzeżeń”, z chwilą podpisania powyższego protokołu przez przedstawicieli Stron.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 39151200, 43312100, 43810000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria , maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9056573 2022-08-26
godz. 10:00
PGNIG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA S.A. Dostawa longblocku, części zamiennych, wykonanie remontu kapitalizowanego generatora wraz z kosztami transportu w ramach przeglądu E-70 silnika gazowego nr 2 w Zakładzie Jastrzębie - Zd...
9102295 2022-08-26
godz. 12:00
URZĄD GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE Dostawa defibrylatorów AED, szafek do ich przechowywania oraz przeprowadzenia szkolenia.
9047650 2022-08-29
godz. 09:30
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety Numer referencyjny: AEZ/S-083/2022 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych, trenażerów w pod...
9093806 2022-08-31
godz. 14:00
ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKOPOL TARNOBRZEG SP. Z O.O. „Projekt i wykonanie przesiewacza dwupokładowego”
9080497 2022-09-01
godz. 16:00
SW POLAND SP. Z O.O. Dostawa i montaż zautomatyzowanej linii szlifiersko-lakierniczej Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, uprzednio nieużywanej zautomatyzowanej linii szlifiersko- lakiernic...
9083114 2022-09-08
godz. 11:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZY Dostawa mebli na potrzeby RZGW Bydgoszcz Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.25.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na potrzeby RZGW Bydgoszcz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówie...
9097660 2022-09-14
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Młyna Kultury w Toruniu z podziałem na części Numer referencyjny: ZW-I.272.42.2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na p...
9106847 2022-09-15
godz. 23:59
PRONAR SP. Z O.O. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań w procesach produkcji rolniczej Pozycja nr 1 - Zestaw elementów złącznych i przewodów do osi napędowej THS – ilość: 2 komplety Specyfikacja te...
9106363 2022-09-16
godz. 11:00
PATKAR STANISŁAW SZYDEŁKO Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy PATKAR Stanisław Szydełko poprzez wdrożenie strategii wzorniczej Przedmiotem Zamówienia jest zakup poniżej wymienionych urządzeń o parametrac...
9095873 2022-10-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie 3 frontów z MDF (biały mat) Zlecę wykonanie 3 frontów z MDF o wymiarach 40 cm (szerokość) x 91 cm (wysokość) do szafek kuchennych wiszących. Finalne dokładne wym...