Przetarg 7141013 - Dostawa stołów optycznych dla Wydziału Elektroniki...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7141013 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-07
przedmiot ogłoszenia
Dostawa stołów optycznych dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
Numer referencyjny: ZP/BZP/373/2019

1.Przedm
iotem zamówienia jest dostawa stołów optycznych dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej:
- stół optyczny (2 m x1.5 m) – 2szt;
- stół optyczny (4 m x1.5 m) – 1szt;
- stół optyczny (2 m x1 m) – 1szt.
Przedmiotem zamówienia jest dostwa, montaż i instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, bud. C-4 p.131 i 140
Zakup dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 – projekt: NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”, Nr projektu: POIR.04.02.00-00-B003/18.
2.Kod CPV: 38000000 – 5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.
3.Umowa zostaje zawarta na okres: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert przewiduje skrócenie tego terminu.
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540239211-N-2019 z dnia: 2019-11-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4
Punkt: pkt 3
W ogłoszeniu jest:
Tylko 3.Umowa zostaje zawarta na okres: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert przewiduje skrócenie tego terminu.
W ogłoszeniu powinno być:
Tylko pkt 3. Umowa zostaje zawarta na okres: termin wykonania zamówienia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert przewiduje skrócenie tego terminu.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540243983-N-2019 z dnia: 2019-11-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-15, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-22, godzina: 10:00
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się