Przetarg 10065633 - Dostawa staplerów oraz ładunków endoskopowych. Dostawa...

   
Analizuj Zamówienie 10065633 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-08
przedmiot ogłoszenia
Dostawa staplerów oraz ładunków endoskopowych.

Dostawa staplerów oraz ładunków endoskopowych: 1. Ładunek do staplera endoskopow
ego, 996 szt.;/2. Ładunek do staplera endoskopowego, 6 szt.;/3. Jednorazowa osłona staplera wielorazowego, 72 szt.;/4. Rękojeść do staplera endoskopowego, 480 szt.

AP.26.116.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494825/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 09:00
Po zmianie:
2023-11-21 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 09:15
Po zmianie:
2023-11-21 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-20
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33141122
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny , materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10089491 2023-12-20
godz. 10:00
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Dostawa materiałów opatrunkowych II Pakiet 1 Spray do usuwania opatrunków Pakiet 2 Opatrunki różne Pakiet 3 Opatrunki hemostatyczne Pakiet 4 Opaski, kompresy, włóknina Pakiet 5 Opatrunki spe...
10134219 2023-12-21
godz. 10:00
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów medycznych, materiałów do sterylizacji oraz rękawic jednorazowych - z podziałem na Części (pakiety) dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowo...
10089537 2023-12-22
godz. 08:00
5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE Odczynniki laboratoryjne - dostaw odczynników do oznaczeń alergologicznych i specjalistycznych przeciwciał wraz dzierżawą dwóch kompatybilnych analizatorów
10102564 2023-12-28
godz. 10:00
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE URZĄDZENIA I PRZYRZĄDY UŻYWANE NA SALACH OPERACYJNYCH - SPRZĘT DO ZABIEGÓW ENDOWASKULARNYCH
10089304 2023-12-28
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Odczynniki laboratoryjne - na dostawę odczynników do badań immunotransfuzjologicznych SPZOZ w Sanoku
10102011 2023-12-29
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH DOSTAWA APARATU DO SEKWENCJONOWANIA I ANALIZY DŁUGOŚCI FRAGMENTÓW DNA
10113165 2023-12-29
godz. 12:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU URZĄDZENIA DO NAKŁUWANIA ŻYŁ, POBIERANIA KRWI - DOSTAWA SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ- POSTĘPOWANIE W OKRESIE 24 MIESIĘCY
10126833 2024-01-02
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE ODCZYNNIKI LABORATORYJNE - DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DLA SPWSZ W SZCZECINIE
10127111 2024-01-05
godz. 10:00
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI Sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów koronografii i koronaroplastyki na potrzeby Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli
10131134 2024-01-08
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Akcesoria do zabiegów naczyniowych - łaty, protezy, nici chirurgiczne Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest zakup akcesoriów do zabiegów naczyniowych - łat, pro...