Przetarg 7894993 - Dostawa środków ochrony roślin Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7894993 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawa środków ochrony roślin
Numer referencyjny: TTZ.270.1.3.2020

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa środków ochro
ny roślin”. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, na które składa się :
1)CZĘŚĆ I
a)Środek ochrony roślin o działaniu chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzenia roztworu wodnego przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich). Produkt zawiera glifosat w formie soli izoproylomninowej – związek z grupy pochodnych kwasu fosforanowego – 360g/l (36,0%). Okres przydatności do użycia co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.Ilość : 3000L w opakowaniach 5 litrowych i 4000L w opakowaniach 20 litrowych
b)Środek ochrony roślin o działaniu owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Produkt zawiera acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotynoidów – 20%. Okres przydatności do użycia co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.Ilość : 20szt w opakowaniach 0,6 kg
2) CZĘŚĆ II
a)Środek ochrony roślin o działaniu chwastobójczym w formie koncentratu przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich). Produkt zawiera glifosat – związek z grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej – 480g/l (35,75%). Okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące od daty dostawy.Ilości: 1588L w opakowaniach 5 litrowych i 1586L w opakowaniach 15 litrowych
b)Środek ochrony roślin o działaniu chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzenia roztworu wodnego, przeznaczony do stosowania nalistnie przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Produkt zawiera glifosat – związek z grupy kwasów aminofosforowych w formie soli potasowej –360g/l (28,77%). Okres przydatności do użycia minimum 18 miesięcy od daty dostawy. Ilości: 20L w opakowaniach 1 litrowych , 150L w opakowaniach 5 litrowych i 300L w opakowaniach 20 litrowych.
c)Środek ochrony roślin, nieselektywny o działaniu układowym. Przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, stosowany nalistnie w formie granul do rozcieńczenia wodą przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich). Produkt zawiera glifosat – związek z grupy aminofosfonianów w formie soli amonowej – 720g/kg (72%). Okres przydatności do użycia minimum 18 miesięcy od daty dostawy.Ilości: 1490kg w opakowaniach 10 kilogramowych.
Oferowane produkty powinny posiadać aktualne zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania ważne przez okres obowiązywania umowy. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty karty charakterystyki środka oraz etykiety (instrukcji stosowania).
Dodatkowo Produkty opisane w pkt. 3.1. ppkt 1a i 2a muszą znajdować się w wykazie Instytutu Badawczego Leśnictwa środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w leśnictwie w roku 2021.
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania miejsca zwrotu opakowań lub pokrycia kosztów ich utylizacji.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Środki ochrony roślin o działaniu chwastobójczym i owadobójczym - część nr 1
a)Środek ochrony roślin o działaniu chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzenia roztworu wodnego przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich). Produkt zawiera glifosat w formie soli izoproylomninowej – związek z grupy pochodnych kwasu fosforanowego – 360g/l (36,0%). Okres przydatności do użycia co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. Ilość : 3000L w opakowaniach 5 litrowych i 4000L w opakowaniach 20 litrowych b)Środek ochrony roślin o działaniu owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Produkt zawiera acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotynoidów – 20%. Okres przydatności do użycia co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy. Ilość : 20szt w opakowaniach 0,6 kg

Część nr: 2 Nazwa: Środki ochrony roślin o działaniu chwastobójczym i owadobójczym - część nr 2
a)Środek ochrony roślin o działaniu chwastobójczym w formie koncentratu przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich). Produkt zawiera glifosat – związek z grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej – 480g/l (35,75%). Okres przydatności do użycia minimum 24 miesiące od daty dostawy ilości: 1588L w opakowaniach 5 litrowych i 1586L w opakowaniach 15 litrowych b)Środek ochrony roślin o działaniu chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzenia roztworu wodnego, przeznaczony do stosowania nalistnie przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Produkt zawiera glifosat – związek z grupy kwasów aminofosforowych w formie soli potasowej –360g/l (28,77%). Okres przydatności do użycia minimum 18 miesięcy od daty dostawy. ilości: 20L w opakowaniach 1 litrowych , 150L w opakowaniach 5 litrowych i 300L w opakowaniach 20 litrowych. c)Środek ochrony roślin, nieselektywny o działaniu układowym. Przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, stosowany nalistnie w formie granul do rozcieńczenia wodą przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich). Produkt zawiera glifosat – związek z grupy aminofosfonianów w formie soli amonowej – 720g/kg (72%). Okres przydatności do użycia minimum 18 miesięcy od daty dostawy. ilości: 1490kg w opakowaniach 10 kilogramowych.
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża środki ochrony roślin, nawozy
kody CPV 24453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się