Przetarg 7912613 - Dostawa środków czystości 24/PN/2020 Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7912613 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
Dostawa środków czystości 24/PN/2020
Numer referencyjny: 24/PN/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesien
iem środków czystości w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze składa się z 6 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem środków czystości w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy

Część nr: 2 Nazwa: 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem środków czystości w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy

Część nr: 4 Nazwa: 4
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem środków czystości w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy

Część nr: 5 Nazwa: 5
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem środków czystości w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy

Część nr: 6 Nazwa: 6
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem środków czystości w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy
branża Kosmetyki, środki czystości
podbranża środki czystości
kody CPV 39800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się