Przetarg 8322033 - "Dostawa sprzętu ochrony osobistej przed środkami...

   
Analizuj Zamówienie 8322033 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-10
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu ochrony osobistej przed środkami CBRN (chemicznymi, biologicznymi, radiacyjnymi). Numer referencyjny: 115/Cut/
21/EZ
Przedmiotem zamówienia jest zakup:
sprzętu ochrony osobistej przed środkami CBRN (chemicznymi, biologicznymi, radiacyjnymi).
1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.
Część nr 1. Policyjna maska pełnotwarzowa wraz z systemem wymuszonego obiegu powietrza oraz bocznymi filtropochłaniaczami w ilości 21 kpl zgodnie z załącznikiem nr 2. Kod CPV: 35814000-3, Część nr 1 Część nr 1. Policyjna maska pełnotwarzowa wraz z systemem wymuszonego obiegu powietrza oraz bocznymi filtropochłaniaczami w ilości 21 kpl zgodnie z załącznikiem nr 2.
Część nr 2. Izolacyjna odzież ochronna w ilości 42 kpl (21 kpl. izolacyjnej odzieży i 21 kpl. izolacyjnej odzieży treningowej) zgodnie z załącznikiem nr 2. Kod CPV: 35113410-6, Część nr 2 Część nr 2. Izolacyjna odzież ochronna w ilości 42 kpl (21 kpl. izolacyjnej odzieży i 21 kpl. izolacyjnej odzieży treningowej) zgodnie z załącznikiem nr 2.
Część nr 3. Filtracyjna odzież ochronna (skrytego noszenia) w ilości 63 kpl zgodnie z załącznikiem nr 2. Kod CPV: 35113410-6, Część nr 3 Część nr 3. Filtracyjna odzież ochronna (skrytego noszenia) w ilości 63 kpl zgodnie z załącznikiem nr 2.
Część nr 4. Przyrząd rozpoznania skażeń chemicznych w ilości 1a- 2 sztuki (zamówienie podstawowe), 1b- do 1 sztuka (opcja), zgodnie z załącznikiem nr 2. Część nr 4 Część nr 4. Przyrząd rozpoznania skażeń chemicznych w ilości 1a- 2 sztuki (zamówienie podstawowe), 1b- do 1 sztuka (opcja), zgodnie z załącznikiem nr 2.
Część nr 5. Kieszonkowy sygnalizator promieniowania gamma w ilości 1a- 5 sztuk (zamówienie podstawowe), 1b- do 3 sztuk (opcja), zgodnie z załącznikiem nr 2. Kod CPV: 35810000-5, Część nr 5 Część nr 5. Kieszonkowy sygnalizator promieniowania gamma w ilości 1a- 5 sztuk (zamówienie podstawowe), 1b- do 3 sztuk (opcja), zgodnie z załącznikiem nr 2.
Część nr 6. Indywidualny zestaw do odkażania w ilości 6 sztuk, zgodnie z załącznikiem nr 2. Kod CPV: 35810000-5. Część nr 6 Część nr 6. Indywidualny zestaw do odkażania w ilości 6 sztuk, zgodnie z załącznikiem nr 2.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 173-451497 z dnia 2021-09-07:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1,2,3,5,6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 30
Powinno być:
Okres w dniach: 40
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 60
Powinno być:
Okres w dniach: 40
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 4,5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach Opcje: TAK, opis opcji:
Zamiast:
Zamiast:
- zakup podstawowy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, NIE później jednak niż do 15.12.2021 r.
- zakup opcjonalny do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, NIE później jednak niż do 15.12.2021 r.
Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystania z prawa opcji
w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji po terminie wskazanym w ust. powyżej po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Wykonawcę.
Powinno być:
zakup podstawowy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, NIE później jednak niż do 15.12.2021 r.
- zakup opcjonalny do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, NIE później jednak niż do 15.12.2021 r.
Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystania z prawa opcji
w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji po terminie wskazanym w ust. powyżej po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Wykonawcę.
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: od 1 do 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 11/12/2021
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2021
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: od 1 do 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: od 1 do 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 11:30
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Ochrona, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża odzież ochronna i robocza, artykuły, osprzęt, sprzęt wojskowy, akcesoria ochrony
kody CPV 35113410, 35810000, 35814000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się