Przetarg 7317327 - dostawa sprzętu medycznego wg. podzielonych pakietów ...

   
Analizuj Zamówienie 7317327 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-05
przedmiot ogłoszenia
dostawa sprzętu medycznego wg. podzielonych pakietów
Numer referencyjny: 26/2/20

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sp
rzętu medycznego wg podzielonych pakietów
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zamówienie częściowe :

Zamówienie częściowe : ) kod CPV 33100000-1
Pakiet pierwszy
Dostawa urządzeń medycznych , gwarancja 24 miesiące ( załącznik nr 1 – formularz asortymentowo- cenowy )
1.Ssak elektryczny - 1 sztuka
2.Podosakop podświetlany – 2 sztuki
3.Lampa laryngologiczna - 1 sztuka
4.Kozetka diagnostyczna z regulacją elektryczną – 2 sztuki
5.Lustro z siatką - 3 sztuki
6.Autoklaw –sterylizator z wbudowaną drukarką - 1 sztuka
Pakiet drugi
Dostawa urządzeń medycznych , gwarancja 24 miesiące ( Załącznik nr 5 –formularz asortymentowo – cenowy )
1.Soczewka Volka - 1 sztuka
2.Fotel ginekologiczny – 1 sztuka
3.Lampa zabiegowa stojąca - 1 sztuka
4.Dioptromierz komputerowy - 1 sztuka
Pakiet trzeci
Dostawa urządzeń medycznych , gwarancja 24 miesiące ( Załącznik nr 6–formularz asortymentowo – cenowy )
1.Wirówka laboratoryjna - 2 sztuki
Pakiet czwarty
Dostawa urządzeń medycznych , gwarancja 24 miesiące ( Załącznik nr 7–formularz asortymentowo – cenowy )
1.Parawan harmonijkowy - 1 sztuka
Pakiet piąty
Dostawa urządzeń medycznych , gwarancja 24 miesiące ( Załącznik nr 8–formularz asortymentowo – cenowy )
1.Mieszadło hematologiczne – 3 sztuki
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg podzielonych pakietów , Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów .
Zamawiający dopuszcza dzielenie zamówienia wg podzielonych pakietów .
Dostawa – WOMPCPL w Lublinie , 20-701 Lublin ul. Nałęczowska 27 i Filia 2 – 20-418 Lublin ul. Nowy Świat 38
Dostawa do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz montaż ,szkolenie użytkownika w zakresie
obsługi (w miejscu dostawy ) – WOMPCPL w Lublinie ul. Nałęczowska 27, Filia Nr 2 w Lublinie ul. Nowy Świat 38
Zamawiający dopuszcza dzielenia zamówienia wg podzielonych pakietów .

Dostawy w ciągu max 21 dni od podpisania umowy ( jeśli Wykonawca zaoferuje w ofercie termin krótszy otrzyma większą ilość punktów )

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: dostawa sprzętu medycznego wg.podzielonych pakietów
Zamówienie częściowe : ) kod CPV 33100000-1 Pakiet pierwszy Dostawa urządzeń medycznych , gwarancja 24 miesiące ( załącznik nr 1 – formularz asortymentowo- cenowy ) 1.Ssak elektryczny - 1 sztuka 2.Podoskop podświetlany – 2 sztuki 3.Lampa laryngologiczna - 1 sztuka 4.Kozetka diagnostyczna z regulacją elektryczną – 2 sztuki 5.Lustro z siatką - 3 sztuki 6.Autoklaw –sterylizator z wbudowaną drukarką - 1 sztuka

Część nr: 2 Nazwa: dostawa sprzętu medycznego wg. podzielonych pakietów
Pakiet drugi Dostawa urządzeń medycznych , gwarancja 24 miesiące ( Załącznik nr 5 –formularz asortymentowo – cenowy ) 1.Soczewka Volka - 1 sztuka 2.Fotel ginekologiczny – 1 sztuka 3.Lampa zabiegowa stojąca - 1 sztuka 4.Dioptromierz komputerowy - 1 sztuka

Część nr: 3 Nazwa: dostawa sprzętu medycznego wg. podzielonych pakietów
Pakiet trzeci Dostawa urządzeń medycznych , gwarancja 24 miesiące ( Załącznik nr 6–formularz asortymentowo – cenowy ) 1.Wirówka laboratoryjna - 2 sztuki

Część nr: 4 Nazwa: dostawa sprzętu medycznego wg. podzielonych pakietów
Pakiet czwarty Dostawa urządzeń medycznych , gwarancja 24 miesiące ( Załącznik nr 7–formularz asortymentowo – cenowy ) 1.Parawan harmonijkowy - 1 sztuka

Część nr: 5 Nazwa: dostawa sprzętu medycznego wg.podzielonych pakietów
Pakiet piąty Dostawa urządzeń medycznych , gwarancja 24 miesiące ( Załącznik nr 8–formularz asortymentowo – cenowy ) 1.Mieszadło hematologiczne – 3 sztuki
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, meble medyczne
kody CPV 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się