Przetarg 8316088 - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (SOR, OIT,...

   
Analizuj Zamówienie 8316088 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-06
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (SOR, OIT, Kliniki) Numer referencyjny: 44/2021
Przedmiotem zamówienia jest do
stawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (SOR, OIT, Kliniki). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, asortyment, parametry) zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 1 Część nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 2 Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 3 Część nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 4 Część nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 5 Część nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 6 Część nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 7 Część nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 8 Część nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 9 Część nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 10 Część nr 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 11 Część nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 12 Część nr 12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 13 Część nr 13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 14 Część nr 14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 15 Część nr 15 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 16 Część nr 16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 17 Część nr 17 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 18 Część nr 18 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 19 Część nr 19 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 20 Część nr 20 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 21 Część nr 21 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 22 Część nr 22 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 23 Część nr 23 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 24 Część nr 24 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 25 Część nr 25 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 26 Część nr 26 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 27 Część nr 27 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 28 Część nr 28 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 29 Część nr 29 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 30 Część nr 30 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 31 Część nr 31 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 32 Część nr 32 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 33 Część nr 33 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 34 Część nr 34 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 35 Część nr 35 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 36 Część nr 36 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 37 Część nr 37 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 38 Część nr 38 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 39 Część nr 39 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 40 Część nr 40 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 41 Część nr 41 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 42 Część nr 42 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 43 Część nr 43 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 44 Część nr 44 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 45 Część nr 45 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 46 Część nr 46 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 47 Część nr 47 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 48 Część nr 48 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 49 Część nr 49 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 50 Część nr 50 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 51 Część nr 51 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 52 Część nr 52 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 53 Część nr 53 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 54 Część nr 54 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 55 Część nr 55 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 56 Część nr 56 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 57 Część nr 57 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 58 Część nr 58 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 59 Część nr 59 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 60 Część nr 60 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 61 Część nr 61 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.
Pakiet nr 62 Część nr 62 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 171-445596 z dnia 2021-09-03:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 05/12/2021
Powinno być:
Data: 12/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/09/2021
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 12:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 176-457484 z dnia 2021-09-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 05/12/2021
Powinno być:
Data: 15/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/09/2021
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 12:30
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się