Przetarg 7241360 - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla...

   
Analizuj Zamówienie 7241360 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-18
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie.
Numer referencyjny: Sz.O./SAG/41/14/1
9

Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie w ilości i asortymencie określonym w załączniku Nr 2 do SIWZ . Liczba pakietów: 43.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet Nr 1
Pakiet Nr 1 zawiera 5 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 2
Pakiet Nr 2 zawiera 5 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet Nr 3
Pakiet Nr 3 zawiera 14 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 4
Pakiet Nr 4 zawiera 10 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet Nr 5
Pakiet Nr 5 zawiera 3 pozycje, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet Nr 6
Pakiet Nr 6 zawiera 13 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet Nr 7
Pakiet Nr 7 zawiera 17 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet Nr 8
Pakiet Nr 8 zawiera 2 pozycje, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet Nr 9
Pakiet Nr 9 zawiera 21 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet Nr 10
Pakiet Nr 10 zawiera 4 pozycje, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet Nr 11
Pakiet Nr 11 zawiera 22 pozycje, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet Nr 12
Pakiet Nr 12 zawiera 11 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet Nr 13
Pakiet Nr 13 zawiera 14 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet Nr 14
Pakiet Nr 14 zawiera 5 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet Nr 15
Pakiet Nr 15 zawiera 3 pozycje, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet Nr 16
Pakiet Nr 16 zawiera 3 pozycje, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 17 Nazwa: Pakiet Nr 17
Pakiet Nr 17 zawiera 7 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 18 Nazwa: Pakiet Nr 18
Pakiet Nr 18 zawiera 57 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 19 Nazwa: Pakiet Nr 19
Pakiet Nr 19 zawiera 1 pozycję, której szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 20 Nazwa: Pakiet Nr 20
Pakiet Nr 20 zawiera 5 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 21 Nazwa: Pakiet Nr 21
Pakiet Nr 21 zawiera 19 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 22 Nazwa: Pakiet Nr 22
Pakiet Nr 22 zawiera 7 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 23 Nazwa: Pakiet Nr 23
Pakiet Nr 23 zawiera 1 pozycję, której szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 24 Nazwa: Pakiet Nr 24
Pakiet Nr 24 zawiera 12 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 25 Nazwa: Pakiet Nr 25
Pakiet Nr 25 zawiera 20 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 26 Nazwa: Pakiet Nr 26
Pakiet Nr 26 zawiera 12 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 27 Nazwa: Pakiet Nr 27
Pakiet Nr 27 zawiera 6 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 28 Nazwa: Pakiet Nr 28
Pakiet Nr 28 zawiera 8 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 29 Nazwa: Pakiet Nr 29
Pakiet Nr 29 zawiera 9 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 30 Nazwa: Pakiet Nr 30
Pakiet Nr 30 zawiera 3 pozycje, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 31 Nazwa: Pakiet Nr 31
Pakiet Nr 31 zawiera 9 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 32 Nazwa: Pakiet Nr 32
Pakiet Nr 32 zawiera 3 pozycje, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 33 Nazwa: Pakiet Nr 33
Pakiet Nr 33 zawiera 2 pozycje, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 34 Nazwa: Pakiet Nr 34
Pakiet Nr 34 zawiera 7 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 35 Nazwa: Pakiet Nr 35
Pakiet Nr 35 zawiera 3 pozycje, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 36 Nazwa: Pakiet Nr 36
Pakiet Nr 36 zawiera 12 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 37 Nazwa: Pakiet Nr 37
Pakiet Nr 37 zawiera 2 pozycje, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 38 Nazwa: Pakiet Nr 38
Pakiet Nr 38 zawiera 6 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 39 Nazwa: Pakiet Nr 39
Pakiet Nr 39 zawiera 5 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 40 Nazwa: Pakiet Nr 40
Pakiet Nr 40 zawiera 6 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 41 Nazwa: Pakiet Nr 41
Pakiet Nr 41 zawiera 1 pozycję, której szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 42 Nazwa: Pakiet Nr 42
Pakiet Nr 42 zawiera 8 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 43 Nazwa: Pakiet Nr 43
Pakiet Nr 43 zawiera 3 pozycje, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540543997-N-2020 z dnia: 2020-01-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-03, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540003888-N-2020 z dnia: 2020-01-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-15, godzina: 11:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: Część nr: 9 Nazwa: Pakiet Nr 9
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet Nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet Nr 9 zawiera 21 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet Nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet Nr 9 zawiera 19 pozycji, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33141000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się