Przetarg 7392069 - Dostawa sprzętu medycznego dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7392069 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-18
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu medycznego dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi.
Numer referencyjny: 8/ZP/PN/20

1. Przedmiotem zamówienia jest dosta
wa sprzętu medycznego dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi przy ul. Okólnej 181 w ramach realizacji zadania pn.:
• „Sprzęt do fizykoterapii pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 – dotyczy części 1 i 2,
• „Poprawa jakości rehabilitacji pacjentów poprzez zakup nowego sprzętu do Oddziału Rehabilitacji Szpitala w Tuszynie” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 – dotyczy części 3, 4, 5,

2. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa – Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione sprzęty, które zostały określone we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.10.00.00-1
Część 1: A) Aparat do fizykoterapii - 1 szt.,
B) Okulary – 2 pary,
C) Sonda prysznicowa - 1 szt,
D) Stolik z uchwytem do sondy prysznicowej – 1 szt.
E) Głowica bezobsługowa – szt. 1.
Część 2: Stół - 2 szt.
Część 3: A) Aparat do elektroterapii – 1 szt.
B) Aparat do laseroterapii z sondą – 1 szt.
C) Lampa – 2 szt.
D) Drenaż limfatyczny – 1 szt.
Część 4: A) Leżanki drewniane – 5 szt.
B) Komplet podwieszek do kinezyterapii – 2 kpl.
C) Poręcze i tor do nauki chodu – 2 szt.
D) Sprzęt drobny
D.1) Poduszki sensometryczne – 8 szt.
D.2) Klin – 4 szt.
D.3) Klin do terapii przeciwobrzękowej – 2 szt.
D.4) Wałek pod kolana – 10 szt.
D.5) Ciężarki na rzepy – 18 szt.
D.6) Gumy 25 m – 3 szt.
D.7) Piłka do siatkówki – 2 szt.
D.8) Piłeczki do ćwiczeń manualnych – 11 szt.
D.9) Piłka do ćwiczeń 65 cm – 10 szt.
Część 5: A) Rowerek treningowy – 2 szt.
B) Orbitrek – 2 szt.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: część 1
Część 1: A) Aparat do fizykoterapii - 1 szt., B) Okulary – 2 pary, C) Sonda prysznicowa - 1 szt, D) Stolik z uchwytem do sondy prysznicowej – 1 szt. E) Głowica bezobsługowa – szt. 1. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Część 2
Część 2: Stół - 2 szt. 2. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Część 3
Część 3: A) Aparat do elektroterapii – 1 szt. B) Aparat do laseroterapii z sondą – 1 szt. C) Lampa – 2 szt. D) Drenaż limfatyczny – 1 szt. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Część 4
Część 4: A) Leżanki drewniane – 5 szt. B) Komplet podwieszek do kinezyterapii – 2 kpl. C) Poręcze i tor do nauki chodu – 2 szt. D) Sprzęt drobny D.1) Poduszki sensometryczne – 8 szt. D.2) Klin – 4 szt. D.3) Klin do terapii przeciwobrzękowej – 2 szt. D.4) Wałek pod kolana – 10 szt. D.5) Ciężarki na rzepy – 18 szt. D.6) Gumy 25 m – 3 szt. D.7) Piłka do siatkówki – 2 szt. D.8) Piłeczki do ćwiczeń manualnych – 11 szt. D.9) Piłka do ćwiczeń 65 cm – 10 szt. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: Część 5
Część 5: A) Rowerek treningowy – 2 szt. B) Orbitrek – 2 szt. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa – Załącznik nr 2 do SIWZ.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, meble medyczne
kody CPV 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się