Przetarg 7341466 - Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7341466 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-18
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (zestaw la
paroskopowy z narzędziami i zestaw do histeroskopii z torem wizyjnym
Numer referencyjny: ZOZ.V.010/DZP/12/20
Wartość bez VAT: 367 690.00 PLN

Przedmiotem zamówienia jest:— dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.Kod główny CPV: CPV 33100000-1CPV 33100000-1 Sprzęt medycznyZestaw laparoskopowy i histeroskopowy-33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnychSzczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia i zakres zawiera załączniki nr 1a do SIWZ.Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Oferta, której sprzęt nie będzie spełniał warunków granicznych zostanie odrzucona.Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2019.Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt był kompletny i po zainstalowaniu gotowy do użytku, bez dodatkowych zakupów i inwestycji.Wykonawca po przekazaniu do bieżącej eksploatacji i odbiorze przez zamawiającego urządzenia, potwierdzonego protokołem zdawczo- odbiorczym zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia w zakresie obsługi dla personelu zamawiającego.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000, 33162000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się