Przetarg 7320375 - DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO II Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7320375 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO II
Numer referencyjny: 06/ZP/2020

5.1 Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKO
WEGO II zwanego dalej Zamawiającym w ilościach i na zasadach określonych w SIWZ.
5.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
5.3 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5.4 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku nr 1 (opisać w kolumnie nazwa handlowa/numer katalogowy), który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
5.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających.
5.7 Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
5.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.9 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.
5.10 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5.11 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5.12 Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
5.13 W związku z tym, że przedmiot niniejszego zamówienia jest objęty dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych / nr projektu POIS.09.02.00-00-0097/17. / tytuł projektu: Wsparcie oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w zakresie ginekologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej i urazowej oraz oddziałów chorób płuc i chorób wewnętrznych.”, Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1A Pzp do unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania finansowania od którego zależy realizacja niniejszego zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Krzesła
LP Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) nazwa handlowa/Numer katalogowy Ilość / j.m. kwota netto za j.m. wartość netto wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 1 Krzesło typu Beta Podstawa stalowa chromowana, dół nóg zabezpieczony nakładkami gumowymi lub plastikowymi. Siedzisko wykonane z polipropylenu. Kolor do uzgodnienia(minimum 6 kolorów) . Wymagana odporność na środki dezynfekcyjne. 12/szt. 2 Krzesło na metalowej podstawie typu ISO; wys. 82 cm (- 2 cm), szer. 53 cm (- 2 cm), gł. 42 cm (- 2 cm), stelaż cztery nogi chromowane zabezpieczone od dołu nakładkami gumowymi lub plastikowymi c; siedzisko oraz oparcie wykonane z gąbki pokrytej skórą ekologiczną. Osłony tworzywo sztuczne Kolor do uzgodnienia; odporność na ścieranie 20/szt. Razem

Część nr: 2 Nazwa: Fotel biurowy
LP Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) nazwa handlowa/Numer katalogowy Ilość / j.m. kwota netto za j.m. wartość netto wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 1 Fotel obrotowy typu Mefisto lub równoważny wymiary: wys. fotela1100-1200 mm. szer. siedziska 4600-500 mm. wys. siedziska - regulacja w zakresie 430-530 mm. (-10 mm) gł. siedziska 480-540 mm. wys. oparcia 625-635 mm. wys. podłokietnika 210-220 mm. szer. podstawy 710-715 mm. obicie gąbką pokrytą skóra ekologiczną o ścieralności min. 50000 cykli Martindale; trudno zapalność zgodna z normami EN 102101, EN1021-2; system ruchomy umożliwiający regulację odchylenia i wysokości oparcia oraz głębokości siedziska; wysokie oparcie ergonomiczne, wyprofilowane, płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego min. wyporności 115 kg pięcioramienna plastikowa podstawa; kółka do powierzchni twardych o średnicy 50 mm.; kolor do uzgodnienia. Wymagana odporność na środki dezynfekcyjne. 5/szt. Razem

Część nr: 3 Nazwa: Telefony
LP Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) nazwa handlowa/Numer katalogowy Ilość / j.m. kwota netto za j.m. wartość netto wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 1 Aparat telefoniczny bezprzewodowy Panasonic KX-TG 2511 lub równoważny Parametry i funkcje: - menu telefonu w języku polskim - podświetlany wyświetlacz LCD: min. 16 znaków, 3 linie - identyfikacja abonenta wywołującego - książka telefoniczna – min 50 numerów i nazw - przycisk nawigacyjny umożliwiający łatwy dostęp do menu telefonu - system głośnomówiący w słuchawce - przekazywanie połączeń - pamięć min. 10 ostatnio wybieranych numerów - funkcja daty i czasu - lokalizator słuchawki Wymiary: - słuchawka: (- 2 mm) 157 mm x 48 x 33 mm, waga 130g (- 5 g) - baza: : (- 2 mm) 55 mm x 120 mm x 100 mm, waga 110g (- 5 g) W zestawie znajduje się: - baza 1 x - słuchawka 1 x - zasilacz sieciowy 1 x - akumulator AAA NiMH 2 szt. - kabel liniowy 1 szt. - instrukcja w języku polskim - karta gwarancyjna - gwarancja min. 24 m. 3/kpl. 2 Aparat telefoniczny bezprzewodowy Panasonic KX-TG 2512 lub równoważny Parametry i funkcje: - menu telefonu w języku polskim - podświetlany wyświetlacz LCD: min. 16 znaków, 3 linie - identyfikacja abonenta wywołującego - książka telefoniczna – min 50 numerów i nazw - przycisk nawigacyjny umożliwiający łatwy dostęp do menu telefonu - system głośnomówiący w słuchawce - przekazywanie połączeń - przekazywanie połączeń pomiędzy słuchawkami - pamięć min. 10 ostatnio wybieranych numerów - funkcja daty i czasu - lokalizator słuchawki Wymiary: - słuchawka: (- 2 mm) 157 mm x 48 x 33 mm, waga 130g (- 5 g) - baza: : (- 2 mm) 55 mm x 120 mm x 100 mm, waga 110g (- 5 g) waga 90g : (- 2 g) W zestawie znajduje się: - baza 1 x - ładowarka 1 x - słuchawka 2 x - zasilacz sieciowy 2 x - akumulator AAA NiMH 4 szt. - kabel liniowy 1 szt. - instrukcja w języku polskim - karta gwarancyjna - gwarancja min. 24 m. 2/kpl. Razem

Część nr: 4 Nazwa: Meble
LP Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) nazwa handlowa/Numer katalogowy Ilość / j.m. kwota netto za j.m. wartość netto wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 1 Stół na metalowej podstawie (stelaż) wys. 75 cm, dł. 180 cm, szer. 80 cm. Opis: jednolita spawana podstawa stalowa z gr. ścianki min. 1 mm, śr 40 mm lakierowanych proszkowo. Kolor do uzgodnienia. Materiały: blat meblowy 36 mm, okleina PCV 2 mm, rama stalowa gr. ścianki min. 1 mm. śr. 40 mm 1/szt. 2 Biurko kancelaryjne wymiary szer. 140 - 150 cm, wys. 75 cm, gł. 60 cm, Opis: 2 szt. kontenerek na kółkach z trzema szufladami jeden szer. 40 cm, gł. 50 cm. drugi 50 cm, gł. 50 z możliwością wsunięcia pod biurko, Pod blatem półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych, blat min. 25 mm. na gł. min. 15 cm. , przelotka 1-2 szt. Nadstawka dł. 140 – 150 cm. wys.20 cm. gł. 35 cm. Tylna ściana łącznik około 30 cm. szuflady na zamek ryglujący Materiały: chromowane uchwyty na rozstawie 128 mm, płyta meblowa laminowana 18 mm, kółka metalowe , prowadnice metalowe, obrzeża okleina meblową PCV 2mm., przelotka 1-2 szt. Zamek ryglujący. Wymagana odporność na środki dezynfekcyjne. Kolor do uzgodnienia. 1/kpl. 3 Regał na dokumenty wys. 210, szer. 70 cm. gł. 35 cm Opis: dolna część na wysokość 75-80 cm. zamknięta na zamek, jedna półka, część górna otwarta 3 półki Materiały: płyta meblowa laminowana 18 mm. plecy płyta pilśniowa, nóżki stalowe regulowane 10 cm. uchwyty chromowane rozstaw 128 mm. Okleina meblowa PCV 2 mm. Zamek patentowy. 2/szt. 4 Odbojnik wymiary dł. 100. szer. 20 cm Opis: mocowany do ściany Materiały: płyta meblowa laminowana 18 mm, Obrzeża okleina meblową 2mm. Wymagana odporność na środki dezynfekcyjne. Kolor do uzgodnienia. 4/szt. 5 Szafka na odzież wymiary wys. 210 cm, szer. 86 cm, gł. 50 cm. Opis: jedna przegroda, każda komora zamykana drzwiczkami. W każdej komorze 25 cm od dołu i góry półka gł. 35 cm. Kolor do uzgodnienia. Materiały : płyta meblowa laminowana 18 mm. plecy płyta pilśniowa, uchwyt chromowany rozstaw 128 mm. Okleina meblowa PCV 2 mm., nóżki stalowe regulowane 10 cm. zamki patentowe 2 szt 9/szt. Razem

Część nr: 5 Nazwa: Rolety żaluzje
LP Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) nazwa handlowa/Numer katalogowy Ilość / j.m. kwota netto za j.m. wartość netto wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 1 Rolety : - wykonane z PCV 100%, lub innego zmywalnego tworzywa - łańcuszkowe - mocowane na ścianie lub suficie - PCV100%, - z atestem higienicznym. Przybliżone wymiary: -wysokość: 280 cm, szerokość: 145 cm. - 4 szt. (W4) -wysokość: 280 cm, szerokość: 160 cm. - 9 szt. (W9) -wysokość: 225 cm, szerokość: 130 cm. - 4 szt. (CHII4) -wysokość: 170 cm, szerokość: 160 cm. -8 szt. (P8) 90,02/m² 2 Żaluzje pionowe : -wykonane z PCV 100%, lub innego zmywalnego tworzywa -z atestem higienicznym - ze sterowaniem ręcznym na szynie aluminiowej mocowane na ścianie lub suficie - rozsuwane na boki. - szer. jednego elementu żaluzji (lameli) 10 - 14cm. Przybliżone wymiary: - wysokość: 225 cm, szerokość: 130 cm - 1 szt. (CHII 1) - wysokość: 200 cm, szerokość: 130 cm - 6 szt. (CHII 6) - wysokość: 225 cm, szerokość: 160 cm - 2 szt. (CHII 2) - wysokość: 300 cm, szerokość: 155 cm - 3 szt. (OIT 3) -wysokość: 210 cm, szerokość: 120 cm. - 1szt (CHI 1) -wysokość: 260 cm, szerokość: 120 cm. - 5szt (CHI 5) -wysokość: 260 cm, szerokość: 130 cm. - 1szt (CHI 1) -wysokość: 260 cm, szerokość: 160 cm. - 5szt (CHI 5) 87,46 /m² Razem
branża Wyposażenie wnętrz, Telekomunikacja, Telefony
podbranża osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny, meble i akcesoria, żaluzje rolety
kody CPV 32552110, 39100000, 39112000, 39113100, 39150000, 39515400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się