Przetarg 8305224 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn....

   
Analizuj Zamówienie 8305224 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-02
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ogranic
zaniem skutków pandemii COVID-19” Numer referencyjny: BSC.271.2.2021
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, spełniających wymogi przewidziane prawem w zakresie norm środowiskowych dla sprzętu komputerowego dopuszczonych do obrotu na terytorium UE, laptopów do nauki zdalnej w ramach wsparcia szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związanego z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 2 022 szt. laptopów wraz z minimum 36-miesięczną gwarancją.
Zamawiający przewiduje podział zamówienia na trzy części:
1) część I – 467 szt. laptopów wraz z minimum 36-miesięczną gwarancją;
2) część II – 1 140 szt. laptopów wraz z minimum 36-miesięczną gwarancją;
3) część III – 415 szt. laptopów wraz z minimum 36-miesięczną gwarancją.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I, II i III znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ).
467 szt. laptopów wraz z minimum 36-miesięczną gwarancją Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, spełniających wymogi przewidziane prawem w zakresie norm środowiskowych dla sprzętu komputerowego dopuszczonych do obrotu na terytorium UE, laptopów do nauki zdalnej w ramach wsparcia szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związanego z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19.
1 140 szt. laptopów wraz z minimum 36-miesięczną gwarancją Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, spełniających wymogi przewidziane prawem w zakresie norm środowiskowych dla sprzętu komputerowego dopuszczonych do obrotu na terytorium UE, laptopów do nauki zdalnej w ramach wsparcia szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związanego z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19.
415 szt. laptopów wraz z minimum 36-miesięczną gwarancją Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, spełniających wymogi przewidziane prawem w zakresie norm środowiskowych dla sprzętu komputerowego dopuszczonych do obrotu na terytorium UE, laptopów do nauki zdalnej w ramach wsparcia szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związanego z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 166-434198 z dnia 2021-08-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 09:15
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe
kody CPV 30213100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się