Przetarg 7902278 - Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7902278 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-29
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego
Numer referencyjny: K-DZP.262.160.2020

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kompute
rowego – wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna) do SIWZ i obejmuje:
1. dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2. instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej),
3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt,
4. przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji technicznej),
5. przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część 1. Komputer stacjonarny AIO– 1 szt.
Część 1. Komputer stacjonarny AIO– 1 szt.:

Część nr: 2 Nazwa: Część 2. Monitor ekranowy – 1 szt.
Część 2. Monitor ekranowy – 1 szt.

Część nr: 3 Nazwa: Część 3. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
Część 3. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery
kody CPV 30213000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się