Przetarg 9014884 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji...

   
Analizuj Zamówienie 9014884 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-07-01
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej Numer referencyjny: ZP-765-1/22
Przedmiotem zamówienia
jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dostawa 71 sztuk komputerów stacjonarnych standardowych Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest 71 sztuk komputerów stacjonarnych standardowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dostawa 65 sztuk komputerów stacjonarnych All-In-One typ 1 Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 65 sztuk komputerów stacjonarnych All-In-One typ 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dostawa 22 sztuk komputerów stacjonarnych All-In-One typ 2 Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 22 sztuk komputerów stacjonarnych All-In-One typ 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dostawa 159 sztuk komputerów przenośnych standardowych Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 159 sztuk komputerów przenośnych standardowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dostawa 48 sztuk komputerów przenośnych ponadstandardowych Część nr 5 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 48 sztuk komputerów przenośnych ponadstandardowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dostawa 464 sztuk monitorów podstawowych Część nr 6 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 464 sztuk monitorów podstawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dostawa 66 sztuk monitorów standardowych Część nr 7 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 66 sztuk monitorów standardowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dostawa 48 sztuk monitorów ponadstandardowych Część nr 8 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 48 sztuk monitorów ponadstandardowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dostawa 147 sztuk monitorów standardowych z kamerą internetową Część nr 9 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 147 sztuk monitorów standardowych z kamerą internetową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania zamawiającego) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 141-403531 z dnia 2022-07-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 30
Powinno być:
Okres w dniach: 60
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 30
Powinno być:
Okres w dniach: 60
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 30
Powinno być:
Okres w dniach: 60
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 30
Powinno być:
Okres w dniach: 60
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 30
Powinno być:
Okres w dniach: 60
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 30
Powinno być:
Okres w dniach: 60
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 30
Powinno być:
Okres w dniach: 60
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 30
Powinno być:
Okres w dniach: 60
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 30
Powinno być:
Okres w dniach: 60
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji
Zamiast:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Powinno być:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji
Zamiast:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Powinno być:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji
Zamiast:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Powinno być:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji
Zamiast:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Powinno być:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji
Zamiast:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Powinno być:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji
Zamiast:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Powinno być:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji
Zamiast:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Powinno być:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji
Zamiast:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Powinno być:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji
Zamiast:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Powinno być:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.
2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją NIE przekroczy wartości 100% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.
5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/07/2022
Powinno być:
Data: 10/08/2022
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 26/09/2022
Powinno być:
Data: 07/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/07/2022
Powinno być:
Data: 10/08/2022
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe
kody CPV 30213100, 30214000, 30230000, 30231300, 30237200, 48000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9062604 2022-08-23
godz. 10:00
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ELBLĄGU Dostawa serwera oraz sprzętu komputerowego, w tym zestawów komputerowych i drukarek 3D dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu Numer referencyjny: ZP/PN/2312/22/1218/2022 1. Przedmiotem z...
9068600 2022-08-23
godz. 10:00
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej - ZK-DZP.262.75.2022 Numer referencyjny: ZK-DZP.262.75.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerow...
9107728 2022-08-23
godz. 12:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU Zakup i dostawa 90 uchwytów – wysięgników dwuramiennych do monitorów dla potrzeb Oddziału ZUS w Gdańsku
9062719 2022-08-24
godz. 09:00
DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA WE WROCŁAWIU część I Modernizacja środowisk serwerowych, część II Urządzenia do przechowywania danych, część III Urządzenia sieciowe Numer referencyjny: WAG.261.3.5.2022 1.1 Część I Modern...
9107223 2022-08-24
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY CHOCIANÓW Dostawa sprzętu komputerowego w ramach grantu PPGR 2. Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu komputerowego, w tym laptopów, komputerów stacjonarnych (wraz z monitorem, klawiatur...
9104949 2022-08-25
godz. 11:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz usługa audytu bezpieczeństwa systemów IT w ramach podniesienia bezpieczeńst...
9080609 2022-08-29
godz. 09:30
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Dostawa urządzeń Next Generation Firewall i urządzeń sieciowych. Numer referencyjny: BA.zp.23.1.30.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zabezpieczeń typu Next Generation Fi...
9097641 2022-09-09
godz. 10:00
URZĄD GMINY MIĄCZYN Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych oraz komunalnych w Gminie Miączyn Numer referencyjny: ZP.2710.11.2022 Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie e-usług publicznych i zakup NIEzb...
9101504 2022-09-09
godz. 12:00
NASK NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2...
9024895 2022-09-21
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE Dostawa i wdrożenie oprogramowania HIS z dostawą serwerów i osprzętu serwerowego wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem biurowym dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w ...