Przetarg 9953030 - Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu...

   
Analizuj Zamówienie 9953030 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu ,,Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprz
ęt i aparaturę medyczną nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 ... Numer referencyjny: W.Sz.Z:TZ-280-91/23
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu ,,Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.’’ – Zadania od Nr 1 do Nr 9
dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach Projektu ,, Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017‘‘ – Zadania od Nr 10 do 30
Zadanie Nr 1 Część nr 1 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/1 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/1a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 2 Część nr 2 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/2a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 3 Część nr 3 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/3 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/3a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 4 Część nr 4 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/4 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/4a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 5 Część nr 5 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/5 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/5a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 6 Część nr 6 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/6 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/6a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 7 Część nr 7 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/7 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/7a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 8 Część nr 8 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/8 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/8a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 9 Część nr 9 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/9 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/9a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 10 Część nr 10 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/10 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/10a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 11 Część nr 11 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/11 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/11a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 12 Część nr 12 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/12 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/12a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 13 Część nr 13 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/13 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/13a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 14 Część nr 14 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/14 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/14a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 15 Część nr 15 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/15 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/15a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 16 Część nr 16 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/16 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/16a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 17 Część nr 17 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/17 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/17a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 18 Część nr 18 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/18 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/18a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 19 Część nr 19 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/19 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/19a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 20 Część nr 20 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/20 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/20a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 21 Część nr 21 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/21 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/21a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 22 Część nr 22 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/22 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/22a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 23 Część nr 23 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/23 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/23a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 24 Część nr 24 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/24 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zadanie Nr 25 Część nr 25 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/25 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zadanie Nr 26 Część nr 26 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/26 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zadanie Nr 27 Część nr 27 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/27 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zadanie Nr 28 Część nr 28 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/28 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zadanie Nr 29 Część nr 29 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/29 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zadanie Nr 30 Część nr 30 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/30 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, meble medyczne
kody CPV 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny , meble medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10119100 2023-12-08
godz. 10:00
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW WE WROCŁAWIU 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnej aparatury rentgenowskiej z wyposażeniem dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu szczegółowo opisana w z...
10079708 2023-12-14
godz. 09:00
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Dostawa stymulatorów wraz z wyposażeniem oraz kaediowerterów-defibrylatorów wraz z wyposażeniem dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Numer referen...
10096148 2023-12-19
godz. 10:00
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Dostawa urządzeń do sterylizacji na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w lokalizacji CSK UCK WUM
10099415 2023-12-20
godz. 10:00
SZPITAL POWIATOWY IM. PROF. ROMANA DREWSA W CHODZIEŻY Doposażenie Szpitala Powiatowego w Chodzieży w specjalistyczny sprzęt medyczny : cyfrowy aparat RTG ramię C 3D, stół operacyjny, cyfrowy aparat USG w ramach funduszu prewencyjnego PZU S.A. N...
10106484 2023-12-21
godz. 10:00
WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Planowania Radioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Opis: Przedmiotem zamówieni...
10107212 2023-12-28
godz. 09:00
KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu,analizatorów parametrów krytycznych wraz z element. zużywalnymi i dzierżawą sieci ko...
10124288 2023-12-28
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM. DR. JANUSZA DAABA W PIEKARACH ŚLĄSKICH DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PODSTAWOWEGO I ZAPASOWEGO - 2 Numer referencyjny: ZP.270-66/2023 . Przedmiotem zamów...
10113165 2023-12-29
godz. 12:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU URZĄDZENIA DO NAKŁUWANIA ŻYŁ, POBIERANIA KRWI - DOSTAWA SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ- POSTĘPOWANIE W OKRESIE 24 MIESIĘCY
10123406 2024-01-03
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE DOSTAWA ZESTAWÓW AKCESORIÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WYKONYWANIA PROCEDUR LAPAROSKOPOWYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ / UŻYCZENIEM ROBOTA CHIRURGICZNEGO
10126808 2024-01-04
godz. 12:00
ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU MATERIAŁY MEDYCZNE - DOSTAWA SOND DO POMIARU TEMPERATURY