Przetarg 9953030 - Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu...

   
Analizuj Zamówienie 9953030 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu ,,Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprz
ęt i aparaturę medyczną nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 ... Numer referencyjny: W.Sz.Z:TZ-280-91/23
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu ,,Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.’’ – Zadania od Nr 1 do Nr 9
dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach Projektu ,, Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017‘‘ – Zadania od Nr 10 do 30
Zadanie Nr 1 Część nr 1 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/1 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/1a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 2 Część nr 2 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/2a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 3 Część nr 3 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/3 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/3a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 4 Część nr 4 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/4 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/4a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 5 Część nr 5 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/5 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/5a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 6 Część nr 6 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/6 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/6a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 7 Część nr 7 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/7 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/7a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 8 Część nr 8 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/8 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/8a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 9 Część nr 9 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/9 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/9a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 10 Część nr 10 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/10 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/10a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 11 Część nr 11 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/11 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/11a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 12 Część nr 12 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/12 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/12a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 13 Część nr 13 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/13 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/13a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 14 Część nr 14 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/14 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/14a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 15 Część nr 15 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/15 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/15a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 16 Część nr 16 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/16 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/16a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 17 Część nr 17 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/17 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/17a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 18 Część nr 18 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/18 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/18a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 19 Część nr 19 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/19 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/19a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 20 Część nr 20 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/20 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/20a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 21 Część nr 21 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/21 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/21a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 22 Część nr 22 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/22 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/22a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 23 Część nr 23 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/23 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 2/23a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty
Zadanie Nr 24 Część nr 24 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/24 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zadanie Nr 25 Część nr 25 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/25 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zadanie Nr 26 Część nr 26 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/26 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zadanie Nr 27 Część nr 27 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/27 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zadanie Nr 28 Część nr 28 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/28 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zadanie Nr 29 Część nr 29 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/29 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Zadanie Nr 30 Część nr 30 Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określa Załącznik Nr 2/30 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, meble medyczne
kody CPV 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny , meble medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10632110 2024-07-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 6 pakietów dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu
10682028 2024-07-26
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa linii krwi, dializatorów, bicartów, filtrów płynu, systemu obsługi dla Ośrodka Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Linie krwi, dializatory, bicar...
10646295 2024-07-26
godz. 11:00
Małopolskie DFP.271.94.2024.LS - Dostawa zestawów odczynników i elementów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przedmiotem z...
10640968 2024-07-29
godz. 09:15
Dolnośląskie Dostawa aparatów do hemodializ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch aparatów do hemodializ.2. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczno – użytkowe aparató...
10640954 2024-07-29
godz. 11:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest: Doposażenie oddziałów szpitalnych w lampę zabiegową, stoły zabiegowe i operacyjne w ramach projektu pn. "Medycyna ratunkowa w sytuacjach kryzysowych" dofi...
10640951 2024-07-30
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników diagnostycznych do badań laboratoryjnych wraz dzierżawą analizatorów na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dost...
10656666 2024-08-01
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa stymulatorów i kardiowerterów do Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku, ul. Skłodowskiej 24A w okresie 24 miesiecy licząc od daty zawarcia ...
10656630 2024-08-02
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów wg 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do swz.
10682616 2024-08-12
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup i dostawa mikroskopów na potrzeby wyposażenia laboratorium Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego Zamówienie obejmuję zakup i dostawę mikroskopów na potrzeby wyposażen...
10670653 2024-08-12
godz. 09:00
Małopolskie Dzierżawa analizatorów do badań: immunochemicznych, biochemicznych, z koagulologii, hematologicznych, analizy moczu i jego osadu wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałó...