Przetarg 8903886 - DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY...

   
Analizuj Zamówienie 8903886 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-13
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOSZALINIE

Przedmiot zamówienia obejmuje d
ostawę na potrzeby Starostwa Powiatowego w Koszalinie fabrycznie nowych, spełniających wymagania określone przez Zamawiającego:a) 44 komputerów stacjonarnych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem,b) 11 monitorów LCD 27”.Przedmiot zamówienia obejmuje również transport i wniesienie całości przedmiotu zamówienia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ i załącznikach do SWZ należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego.

ZP.272.5.2022
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30200000, 30213000, 30213300, 30231300, 48624000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8963673 2022-07-21
godz. 10:00
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH Dostawa, instalacja i wdrożenie Systemu Teleinformatycznego PSBK Numer referencyjny: ABM-ZP-10/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie i wsparcie powdrożeniowe Sy...
8983644 2022-07-22
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH Dostawa wyposażenia i narzędzi TIK do pracowni dydaktycznych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób NIEpełnosprawnych szkół zawodowych Powiat...
9003926 2022-07-25
godz. 00:00
POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW dostawa systemu informatycznego do obsługi procesów zachodzących w ustawowych obszarach działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
8939027 2022-07-26
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** 6 liczb zależnie od daty Zlecę zaprogramowanie programu który zależnie od daty, [liczb] konwertuje dwie sentencje / ciągi liczb na kolejne 6 liczb. To mniej więcej jak lotto.
8999230 2022-07-27
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Numer referencyjny: IR.271.6.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest zaku...
9015034 2022-07-29
godz. 10:00
CENTRUM ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI I TRANSFEREM TECHNOLOGII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie w pięciu gmachach Politechniki Warszawskiej oraz w wybranych częściach Kampusu PW systemu nawigacji wewnątrzbudynkowej, ze szczególnym uwzględni...
9014761 2022-08-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZARNA DĄBRÓWKA „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z podziałem na części" Numer referencyjny: GPI.271.19.2022 1) Przedmiotem zamówien...
8955461 2022-08-02
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę dokończenie istniejącej aplikacji w Django Zlecę dokończenie istniejącej już webowej aplikacji w Pythonie, we frameworku Django. Szczegóły opiszę w e-mailu. FAKTURA VAT.
9018156 2022-08-09
godz. 11:00
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: PN/67-2022/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 6 części: Część 1: Dostawa monitora - 1 sz...
8343900 2024-01-14
godz. 00:00
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ W KRAKOWIE Dostawa komputerów ALL IN ONE na rzecz sądów powszechnych - Dynamiczny System Zakupów Numer referencyjny: WZP-421-22/2021 1. Przedmiotem postępowania jest ustanowienie Dynamicznego Syst...