Przetarg 6768019 - „DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6768019 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-16
przedmiot ogłoszenia
„DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU „ELEKTRONICZNE
ZARZĄDZANIE DROGAMI W POWIECIE LUBELSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 2 CYFROWE LUBELSKIE, DZIAŁANIA 2.1 CYFROWE LUBELSKIE. ”
Numer referencyjny: IGM-ZP.272.7.2.2019.AW1

3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego składającego się z pięciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz zapewnienie świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta oferowanego i dostarczonego sprzętu na zasadach określonych w umowie w ramach projektu „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ . Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. 3.3 Kod CPV: 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy; 30200000-1 – Urządzenia komputerowe;30237200-1 – Akcesoria komputerowe; 48620000-0 – Systemy operacyjne. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, części komputerowe, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30200000, 30236000, 30237200, 48620000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się