Przetarg 7870869 - Dostawa sprzętu do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w...

   
Analizuj Zamówienie 7870869 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-12-11
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy Numer referencyjny: AG/360/5/20
Dostawa, zainstalowanie,
uruchomienie fumigacyjnej komory próżniowej z osprzętem1. Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie fumigacyjnej komory próżniowej z osprzętem.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1) dostawę fabrycznie nowego wyposażenia, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w Załączniku nr 1.1 do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;2) dostarczenie niezbędnego opisu technicznego (w języku polskim);3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;4) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposażeniem oraz serwis niezbędny do utrzymania gwarancji;5) przeszkolenie co najmniej trzech pracowników Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem uprawniającym do obsługi wyżej wymienionego sprzętu.3. Miejsce dostawy i instalacji sprzętu: Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy ul. Pałacowa.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1 do SIWZ (część 1 zamówienia – fumigacyjna komora próżniowa z osprzętem).
Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie liofilizatora1. Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie liofilizatora.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1) dostawę fabrycznie nowego wyposażenia, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w załączniku nr 1.2 do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;2) dostarczenie niezbędnego opisu technicznego (w języku polskim);3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;4) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposażeniem oraz serwis niezbędny do utrzymania gwarancji;5) przeszkolenie co najmniej trzech pracowników Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem uprawniającym do obsługi wyżej wymienionego sprzętu.3. Miejsce dostawy i instalacji sprzętu: Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy ul. Pałacowa.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.2 do SIWZ (część 2 zamówienia – liofilizator).
Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie laserowego urządzenia czyszczącego1. Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie laserowego urządzenia czyszczącego.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1) dostawę fabrycznie nowego wyposażenia, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w załączniku nr 1.3 do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;2) dostarczenie niezbędnego opisu technicznego (w języku polskim);3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;4) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposażeniem oraz serwis niezbędny do utrzymania gwarancji;5) przeszkolenie co najmniej trzech pracowników Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem uprawniającym do obsługi wyżej wymienionego sprzętu.3. Miejsce dostawy i instalacji sprzętu: Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy ul. Pałacowa.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.3 do SIWZ (część 3 zamówienia – laserowe urządzenie czyszczące).
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38636110, 39330000, 42513100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się