Przetarg 8815734 - DOSTAWA SPECJALISTYCZNEJ APARTURY MEDYCZNEJ DLA COPERNICUS...

   
Analizuj Zamówienie 8815734
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-01
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEJ APARTURY MEDYCZNEJ DLA COPERNICUS PL W GDAŃSKU Numer referencyjny: D10.251.23.M.2022
Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Sz
pitala COPERNICUS PL w Gdańsku.
Zamówienie składa się z 4 części:
Część 1: Głowica convex
Część 2: Bieżna do wykonywania prób wysiłkowych
Część 3: Spirometr z laptopem i oprogramowaniem
Część 4: Aparat do znieczuleń
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1B do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany OPZ), zał. nr 1 A – formularz cenowy oraz w zał. nr 6 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje w zał. 1B do SWZ potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
Głowica convex Część nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1B do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany OPZ), zał. nr 1 A – formularz cenowy oraz w zał. nr 6 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje w zał. 1B do SWZ potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Oferowany sprzęt medyczny musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 175, z póź. zm.). Urządzenia dostarczone w ramach niniejszego zamówienia, w szczególności Sprzęt Medyczny, musi być fabrycznie nowy i musi składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również musi odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostanie dostarczony bez jakichkolwiek wad. Sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu musi być gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Bieżnia do wykonywania prób wysiłkowych Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1B do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany OPZ), zał. nr 1 A – formularz cenowy oraz w zał. nr 6 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje w zał. 1B do SWZ potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Oferowany sprzęt medyczny musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 175, z póź. zm.). Urządzenia dostarczone w ramach niniejszego zamówienia, w szczególności Sprzęt Medyczny, musi być fabrycznie nowy i musi składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również musi odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostanie dostarczony bez jakichkolwiek wad. Sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu musi być gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Spirometr z laptopem i oprogramowaniem Część nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1B do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany OPZ), zał. nr 1 A – formularz cenowy oraz w zał. nr 6 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje w zał. 1B do SWZ potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Oferowany sprzęt medyczny musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 175, z póź. zm.). Urządzenia dostarczone w ramach niniejszego zamówienia, w szczególności Sprzęt Medyczny, musi być fabrycznie nowy i musi składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również musi odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostanie dostarczony bez jakichkolwiek wad. Sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu musi być gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Aparat do znieczuleń Część nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1B do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany OPZ), zał. nr 1 A – formularz cenowy oraz w zał. nr 6 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje w zał. 1B do SWZ potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Oferowany sprzęt medyczny musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 175, z póź. zm.). Urządzenia dostarczone w ramach niniejszego zamówienia, w szczególności Sprzęt Medyczny, musi być fabrycznie nowy i musi składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również musi odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostanie dostarczony bez jakichkolwiek wad. Sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu musi być gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 084-225332 z dnia 2022-04-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/07/2022
Powinno być:
Data: 09/08/2022
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8869466 2022-05-23
godz. 08:30
SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO zakup (dostawa) pomp infuzyjnych z wyposażeniem -116 szt. Numer referencyjny: ZP/16/22 zakup (dostawa) pomp infuzyjnych z wyposażeniem -116 szt..Wykonawca składa oświadczenie, że NIE podlega...
8901629 2022-05-23
godz. 10:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM W KRAKOWIE 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy videolaryngoskopów dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w Krakowie.1.1 ...
8875578 2022-05-26
godz. 08:30
SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO zakup (dostawa) respiratorów na Oddział ITM -8 szt. Numer referencyjny: ZP/18/22 zakup (dostawa) respiratorów na Oddział ITM -8 szt.Wykonawca składa oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu...
8875637 2022-05-30
godz. 08:45
URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku – zakup i dostawa wyposażenia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do szkół zawodowych NIEzbędnego do prawidłow...
8871403 2022-05-30
godz. 10:00
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY CARITAS W PRZEMYŚLU Utworzenie trzech wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Sanoku, Leżajsku i Jarosławiu Zapytanie ofertowe nr 2
8887104 2022-06-06
godz. 11:00
4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW Dostawa materiałów okulistycznych dla Klinicznego Oddziału Okulistyki Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.25.2022 Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę materiałów okulistycznych...
8906882 2022-06-10
godz. 08:00
MEGREZ SP. Z O.O. „Dostawa urządzeń, sprzętu oraz narzędzi medycznych na potrzeby Megrez Sp. z o.o. ” Numer referencyjny: 4/22/ZP/PN Przedmiotem zamówienia jest:: dostawa urządzeń, sprzętu oraz narzędzi medyc...
8906877 2022-06-13
godz. 09:00
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Dzierżawa sprzętu oraz dostawa materiałów zużywalnych do zabiegów elektrofizjologicznych i krioablacji Numer referencyjny: FDZP.226.13.2022 Dzierżawa sprzętu oraz dostawa materiałów zużywaln...
8906870 2022-06-20
godz. 11:00
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Projekt współfinansowany w ramach Programu „Poprawa dostępności Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla osób NIEpełnospraw...
8910079 2022-06-22
godz. 10:00
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W KARTUZACH Sukcesywna dostawa podstawowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Numer referencyjny: AZP.350.11.2022 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrob...