Przetarg 8815734 - DOSTAWA SPECJALISTYCZNEJ APARTURY MEDYCZNEJ DLA COPERNICUS...

   
Analizuj Zamówienie 8815734 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-01
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEJ APARTURY MEDYCZNEJ DLA COPERNICUS PL W GDAŃSKU Numer referencyjny: D10.251.23.M.2022
Przedmiotem zamów
ienia jest zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Szpitala COPERNICUS PL w Gdańsku.
Zamówienie składa się z 4 części:
Część 1: Głowica convex
Część 2: Bieżna do wykonywania prób wysiłkowych
Część 3: Spirometr z laptopem i oprogramowaniem
Część 4: Aparat do znieczuleń
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1B do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany OPZ), zał. nr 1 A – formularz cenowy oraz w zał. nr 6 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje w zał. 1B do SWZ potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
Głowica convex Część nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1B do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany OPZ), zał. nr 1 A – formularz cenowy oraz w zał. nr 6 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje w zał. 1B do SWZ potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Oferowany sprzęt medyczny musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 175, z póź. zm.). Urządzenia dostarczone w ramach niniejszego zamówienia, w szczególności Sprzęt Medyczny, musi być fabrycznie nowy i musi składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również musi odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostanie dostarczony bez jakichkolwiek wad. Sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu musi być gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Bieżnia do wykonywania prób wysiłkowych Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1B do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany OPZ), zał. nr 1 A – formularz cenowy oraz w zał. nr 6 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje w zał. 1B do SWZ potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Oferowany sprzęt medyczny musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 175, z póź. zm.). Urządzenia dostarczone w ramach niniejszego zamówienia, w szczególności Sprzęt Medyczny, musi być fabrycznie nowy i musi składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również musi odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostanie dostarczony bez jakichkolwiek wad. Sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu musi być gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Spirometr z laptopem i oprogramowaniem Część nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1B do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany OPZ), zał. nr 1 A – formularz cenowy oraz w zał. nr 6 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje w zał. 1B do SWZ potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Oferowany sprzęt medyczny musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 175, z póź. zm.). Urządzenia dostarczone w ramach niniejszego zamówienia, w szczególności Sprzęt Medyczny, musi być fabrycznie nowy i musi składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również musi odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostanie dostarczony bez jakichkolwiek wad. Sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu musi być gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Aparat do znieczuleń Część nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1B do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany OPZ), zał. nr 1 A – formularz cenowy oraz w zał. nr 6 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje w zał. 1B do SWZ potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferowane przedmioty zamówienia muszą być kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Oferowany sprzęt medyczny musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 175, z póź. zm.). Urządzenia dostarczone w ramach niniejszego zamówienia, w szczególności Sprzęt Medyczny, musi być fabrycznie nowy i musi składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również musi odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostanie dostarczony bez jakichkolwiek wad. Sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu musi być gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 084-225332 z dnia 2022-04-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/07/2022
Powinno być:
Data: 09/08/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 091-250364 z dnia 2022-05-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/08/2022
Powinno być:
Data: 16/08/2022
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9709919 2023-06-12
godz. 11:00
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Dostawa wyposażenia medycznego Numer referencyjny: DZ.3321.122.2023 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia medycznego: Zad. 1 – System do testów pochylniowych dla Poradni Kar...
9681654 2023-06-13
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE Dostawa narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie. Numer referencyjny: ZP/220/34/23 Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi chirurgicznych wielorazowego u...
9671510 2023-06-14
godz. 10:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU Dostawa wyposażenia i sprzętów do Oddziałów Zakaźnych USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Numer referencyjny: 07/SZ/2023 Dostawa wyposażenia i sprzętów do Oddziałów Zakaźnych USK...
9675008 2023-06-15
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE Dostawa wyposażenia - aparatury medycznej i innych wyrobów stanowiących jej wyposażenie w ramach projektu pt."Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.dr.R. Ostrzyck...
9678215 2023-06-16
godz. 12:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU Dostawa sprzętu medycznego do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Numer referencyjny: 55/2023/POIŚ2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego do K...
9691428 2023-06-19
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU Różne urządzenia i produkty medyczne – sprzęt jednorazowego użytku Numer referencyjny: DZP-271-7-U/23 Przedmiotem zamówienia jest dostawa - Różnych urządzeń i produktów medyczny...
9665291 2023-06-21
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY Zakup sprzętu monitorującego, reanimacyjnego oraz zabiegowego w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Numer referencyjny:...
9681529 2023-06-23
godz. 09:00
SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. EDWARDA SZCZEKLIKA W TARNOWIE Dostawa systemu angiograficznego z wyposażeniem Numer referencyjny: AE/ZP-27-32/23 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego systemu angiograficznego z wyposażenie...
9709848 2023-06-26
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim 1. Przedmiotem zamówienia...
9709881 2023-07-03
godz. 11:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE ZAKUP I MONTAŻ MAMMOGRAFU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE Numer referencyjny: EK-ZZ/ZP.261.19.D.2023 ZAKUP I MONTAŻ MAMMOGRAF...