Zlecenie 7322896 - Dostawa specjalistycznej aparatury niezbędna do...

   
Analizuj Zamówienie 7322896 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-07
przedmiot zlecenia
Dostawa specjalistycznej aparatury niezbędna do przeprowadzenia warsztatów Eksperymentalne techniki analogowe i cyfrowe
Szczeg
łowy opis i zakres przedmiotu zamówienia wskazany został w Załączniku nr 4 do Zaproszenia-Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 2 do Zaproszenia-Istotne Postanowienia Umowy stanowiących integralną część Zaproszenia.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 31000000, 31600000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się