Przetarg 7318540 - „Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży BHP i...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7318540 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-05
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Rymanó
w w 2020 roku.
Numer referencyjny: Z.270.3.2020

Przedmiotem zamówienia jest:
Część nr 1: Dostawa sortów mundurowych leśnika.
Część nr 2: Dostawa odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej.
Część nr 1
Sorty mundurowe leśnika muszą być zgodne z:
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 19 grudnia 2017 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 2466)
w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia;
- Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.12.2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.07.2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych;
- Zarządzenie Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, znak OR-1743-1/05;
- Zarządzenie Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika, znak EO-1743-2/212;
- Zarządzenie Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, znak EO-1743-3/2012;
- Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r.
w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych;
Treść aktów prawnych dostępna jest na stronie internetowej:
http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne
Szczegółowy opis zamówienia, tj. dokumentacja techniczno-technologiczna mundurów leśnika oraz fotograficzna dokumentacja sortów ww. dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu, :
Dokumentacja techniczno-technologiczna:
http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#.Vl1v_isXuLV
Dokumentacja fotograficzna:
http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5a do SIWZ.

Część nr 2
Odzież BHP i środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej;
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155)
- Protokół dodatkowy nr 24 zawarty w dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998r., zarejestrowanym przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w dniu 4 grudnia 2014 r;
- wzorami określonymi w Polskich Normach tj. m. in. odzież ochronna i robocza dostarczona dla Pracowników Lasów Państwowych musi posiadać atesty odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy
i musi być oznaczone symbolem (CE) zgodnie z przepisami.

Kolorystyka ubrań roboczych/ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonego dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dot. sortów mundurowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5a oraz 5b do SIWZ.
Wymagania przedstawione w SIWZ oraz załącznikach są wymaganiami minimalnymi.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązanie równoważne jest obowiązany wykazać, że zaoferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sortów mundurowych leśnika.
Sorty mundurowe leśnika muszą być zgodne z: - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 19 grudnia 2017 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 2466) w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia; - Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.07.2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych; - Zarządzenie Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, znak OR-1743-1/05; - Zarządzenie Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika, znak EO-1743-2/212; - Zarządzenie Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, znak EO-1743-3/2012; - Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych; Treść aktów prawnych dostępna jest na stronie internetowej: http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne Szczegółowy opis zamówienia, tj. dokumentacja techniczno-technologiczna mundurów leśnika oraz fotograficzna dokumentacja sortów ww. dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu, : Dokumentacja techniczno-technologiczna: http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#.Vl1v_isXuLV Dokumentacja fotograficzna: http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5a do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej.
Odzież BHP i środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z: - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej; - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) - Protokół dodatkowy nr 24 zawarty w dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998r., zarejestrowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 4 grudnia 2014 r; - wzorami określonymi w Polskich Normach tj. m. in. odzież ochronna i robocza dostarczona dla Pracowników Lasów Państwowych musi posiadać atesty odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy i musi być oznaczone symbolem (CE) zgodnie z przepisami. Kolorystyka ubrań roboczych/ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonego dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dot. sortów mundurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5a oraz 5b do SIWZ. Wymagania przedstawione w SIWZ oraz załącznikach są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązanie równoważne jest obowiązany wykazać, że zaoferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Odzież, obuwie, tekstylia
podbranża odzież ochronna i robocza, artykuły, osprzęt, odzież
kody CPV 18100000, 18110000, 18130000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się