Zlecenie 7978695 - Dostawa sorbentu mineralnego Sorbent sypki mineralny do...

   
Zamówienie 7978695 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-22
przedmiot zlecenia
Dostawa sorbentu mineralnego

Sorbent sypki mineralny do absorpcji olejów, uziarnienie 2,0 - 5,0mm op. 20 lub 25 kg. Koszt dost
awy po stronie Wykonawcy. Termin płatności faktury 21 dni kalendarzowych od dnia jej wpływu. Termin gwarancji - minimum 12 mcy. W załączeniu: 1) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU), 2) Klauzula informacyjna (RODO). Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU. Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w ust. 3 Klauzuli informacyjnej RODO w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
branża Materiały chemiczne
podbranża środki chemiczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się