Przetarg 10063117 - „Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków,...

   
Analizuj Zamówienie 10063117 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-07
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków, narzędzi okulistycznych oraz akcesoriów operacyjnych”

Część 1: Pakiet nr 1
— Soczewki hydrofobowe. 2 pozycje asortymentowe

Część 2: Pakiet nr 2 — Mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry. 1 pozycja asortymentowa

Część 3: Pakiet nr 3 — Materiał wiskoelastyczny (1) z soczewką wewnątrzgałkową i narzędziami okulistycznymi. 6 poz. asortymentowych

Część 4: Pakiet nr 4 — Materiał wiskoelastyczny (2). 1 pozycja asortymentowa

Część 5: Pakiet nr 5 — Materiał wiskoelastyczny (3). 1 poz. asortymentowa

Część 6: Pakiet nr 6 — Narzędzia okulistyczne wielorazowego użytku (1). 8 poz. asortymentowe.

Część 7: Pakiet nr 7 - Retraktory tęczówkowe. 1 pozycja asortymentowa

Część 8: Pakiet nr 8 — Soczewki wewnątrzgałkowe. 2 pozycje asortymentowe.

Część 9: Pakiet nr 9 — Soczewki hydrofobowe (2). 2 pozycje asortymentowe.

Część 10: Pakiet nr 10 — Materiał wiskoelastyczny (4). 3 pozycje asortymentowe.

Część 11: Pakiet nr 11 — Taca do sterylizacji narzędzi. 1 pozycja asortymentowa.

Część 12: Pakiet nr 12 — Materiały pomocnicze. 6 poz. asortymentowych.

Część 13: Pakiet nr 13 — Gazy okulistyczne. 1 pozycja asortymentowa

Część 14: Pakiet nr 14 — Narzędzia okulistyczne wielorazowego użytku (2) 7 pozycji assortymentowych

ZSM/ZP/31/2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00489869/01 z dnia: 2023-11-13
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-15 09:00
Po zmianie:
2023-11-17 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-15 09:10
Po zmianie:
2023-11-17 09:10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-14
Po zmianie:
2023-12-16


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00498129/01 z dnia: 2023-11-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:00
Po zmianie:
2023-11-22 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:10
Po zmianie:
2023-11-22 09:10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-16
Po zmianie:
2023-12-21
branża Medyczna
podbranża leki, sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33122000, 33162200, 33662100, 33731110
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: leki , sprzęt medyczny , materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10094840 2023-12-20
godz. 12:00
ACCESSMEDICA SP. Z O.O. SP.K. Dostawa sprzętu medycznego do świadczenia usług rehabilitacyjnych Lidzbarskiego Centrum Zdrowia z zakładem przyrodoleczniczym i rehabilitacyjnym Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowa...
10095079 2023-12-21
godz. 09:30
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE W GDAŃSKU Dostawa zestawów do fotoferezy wraz z dzierżawą aparatu do fotoferezy dla UCK Przedmiotem zamówienia jest Pakiet 1: Dostawa zestawów do fotoferezy dla UCK w asortymencie, cenie, szacunkowej ...
10107207 2023-12-22
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA SP ZOZ Kraśnik Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/30/2023 DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH - różnych Pakiet I Część nr 1 ZAKUP PŁYNÓW INFUZYJNYCH -żywienie Pakiet II Częś...
10106281 2023-12-27
godz. 09:00
SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU Dostawa jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych Pakiet nr 1-Bielizna sterylna i niesterylna, pieluchy Pakiet nr 2-Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego Pakiet nr 3-Niesterylny komplet ...
10103954 2023-12-27
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU Dostawa leków i produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy
10114131 2023-12-28
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 28 pakietów Numer referencyjny: 3/UE/PN/D/2023 Przedmiotem zamówienia jest dosta...
10098190 2024-01-04
godz. 09:00
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POZNANIU Zakup i dostawa leków
10123097 2024-01-05
godz. 09:00
WOJSKOWE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE Dostawa pojemników poczwórnych góra-dół z filtrem antyleukocytarnym in-line do pobiera krwi. Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pojemników poczwórnych góra-dół z filtrem antyleukoc...
10123389 2024-01-05
godz. 11:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU Dostawa diet do żywienia pozajelitowego
10137026 2024-01-08
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z montażem i instalacją aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Centralnego Traktu Operacyjnego z możliwością skład...