Zlecenie 6777182 - Dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych,...

   
Analizuj Zamówienie 6777182 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-05-16
przedmiot zlecenia
Dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowad
zeniu przez Zamawiającego produkcji masowej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju Zamawiającego, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11, ust. 8 ustawy pzp.
dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, strzykawek do autosamplera oraz akcesoriów do łaźni wodnej z wytrząsaniem z podziałem na następujące części:
Część 1. Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu GENOPLAST lub równoważne
Część 2. Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według opisu
Część 3. Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Alchem lub równoważne
Część 4. Dostawa odczynnika chemicznego według katalogu POL-AURA lub równoważne
Część 5. Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych według katalogu BIONOVO lub równoważne
Część 6. Dostawa akcesoriów do łaźni wodnej z wytrząsaniem GFL model 1083,1086 i 1092 posiadanej przez Zamawiającego, według katalogu Eąuimed lub równoważne
Część 7. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma-Aldrich lub równoważne
Część 8. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Avantor lub równoważne
Część 9. Dostawa strzykawek do autosamplera pasujących do chromatografu gazowego Thermo Scientific
W EKZEUffCE IN BEifAHOł
GSs - SGE-10F-BT-5/0.47C posiadanego przez Zamawiającego według katalogu Re stek lub równoważne
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny, materiały laboratoryjne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się