Przetarg 7882069 - Dostawa roztworów medycznych dla Stacji Dializ Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7882069 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-17
przedmiot ogłoszenia
Dostawa roztworów medycznych dla Stacji Dializ
Numer referencyjny: DZPU. 2632.64.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesy
wna dostawa roztworów medycznych dla Stacji Dializ Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w:
a) Załączniku nr 2 do siwz – zawierającym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szacunkową ilość.
b) Załączniku nr 3 do siwz –wzór umowy.
W przypadku złożenia oferty na wyrób medyczny: Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktami wykonawczymi do niej. Przez dokument dopuszczający wyrób medyczny do obrotu rozumie się w szczególności deklarację zgodności CE.
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33692800
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się