Zlecenie 8979485 - Dostawa roztworów do płukania i oczyszczania ram. L.p....

   
Zamówienie 8979485 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-15
przedmiot zlecenia
Dostawa roztworów do płukania i oczyszczania ram.
L.p. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość
1. Sutrisept

płyn 250 ml Roztwor do płukania, oczyszczania ran ostrych, przewlekłych i oparzeń z atomizerem, zawierający polihexanid 0,1 % i poloxamer 188 1%, poj. 250 ml 20 opakowań
2. Sutrisept
płyn 500 ml Roztwor do płukania, oczyszczania ran ostrych, przewlekłych i oparzeń z atomizerem, zawierający polihexanid 0,1 % i poloxamer 188 1%, poj. 500 ml 20 opakowań
3. Sutrisept
płyn 1 000 ml Roztwor do płukania, oczyszczania ran ostrych, przewlekłych i oparzeń z atomizerem, zawierający polihexanid 0,1 % i poloxamer 188 1%, poj. 1 000 ml 20 opakowań
4. Sutrisept
hydrożel 100 g Hydrozel do oczyszczania i leczenia ran ostrych,przewlekłych i oparzeń zawierający polihexanid 0,1 % i poloxamer 188 1 %, tuba o poj. 100 g 20 opakowań
branża Medyczna
podbranża leki, materiały medyczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: leki , materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8980335 2022-07-15
godz. 11:00
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU Dostawa odczynników do wykonywania badań immunohematologicznych. Numer referencyjny: ZP/PN-16/22 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania badań immuno...
8986253 2022-07-18
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O. Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej- 48/PN/2022 Numer referencyjny: 48/PN/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dos...
8980363 2022-07-18
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: Numer sprawy WSSSPZOZ DZP.382.38.2022 Dostawa produktów leczniczych: leki różne, w tym z listy refundacyjnej, leki do realizacji program...
8980287 2022-07-18
godz. 11:00
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Dostawa wyposażenia medycznego Numer referencyjny: DZ.3321.113.2022 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia medycznego: Zad. 1 – Probówki HR-ACT Zamawiający NIE dopuszcza s...
8980295 2022-07-19
godz. 09:00
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 Dostawa natalizumabu oraz immunoglobulin stosowanych w programach lekowych Numer referencyjny: ZP/30/22 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa natalizumabu oraz immunoglobulin stos...
9008983 2022-07-25
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży diet, płynów i sprzętu jednoraz...
9005594 2022-07-25
godz. 10:00
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Dostawa produktów w postaci worków RTU do żywienia pozajelitowego dla trzech lokalizacji UCK WUM. DZPUCK.262.062.2022 Numer referencyjny: DZPUCK.262.062.2022 1. Przedmiotem zamówienia je...
9008892 2022-07-26
godz. 10:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH Numer referencyjny: 120/ZP/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętów medycznych do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymagania...
9005659 2022-07-29
godz. 09:00
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. dostawa implantów ortopedycznych Numer referencyjny: ZP/39/Sp./2022 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych 2. Szczegółowa lista pakietów wraz z infor...
9008916 2022-08-01
godz. 10:00
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ W WARSZAWIE Dostawa leków Numer referencyjny: 11/ZP/22 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, określo...