Przetarg 9948624 - Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na...

   
Analizuj Zamówienie 9948624 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

Część 1: Pakiet nr 1: Produ
kty mleczarskie. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,- jest wysokiej jakości,- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

Część 2: Pakiet nr 2: Owoce i warzywa. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,- jest wysokiej jakości,- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

Część 3: Pakiet nr 3: Mrożone owoce i warzywa. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2c do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,- jest wysokiej jakości,- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

Część 4: Pakiet nr 4: Różne artykuły spożywcze. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2d do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,- jest wysokiej jakości,- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

Część 5: Pakiet nr 5: Pieczywo. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2e do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,- jest wysokiej jakości,- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

Część 6: Pakiet nr 6: Świeży drób, wyroby drobiowe. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2f do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,- jest wysokiej jakości,- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

Część 7: Pakiet nr 7: Świeże mięso wieprzowe, wołowe i wędliny. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2g do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,- jest wysokiej jakości,- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

SPZZOZ.NT-III.382.25.2023
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 3221000, 15100000, 15110000, 15112100, 15113000, 15131130, 15131500, 15300000, 15331170, 15331400, 15500000, 15510000, 15511000, 15512000, 15540000, 15810000, 15830000, 15860000, 15870000, 15890000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10120624 2023-12-08
godz. 12:00
GRUDZIĄDZKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawy słodyczy dla CPDiPR w Grudziądzu w roku 2024. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu i załączonym projekcie umowy. 1 dostawa
10115203 2023-12-08
godz. 14:00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W POLKOWICACH Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach na rok 2024.2. Szczegółowy ...
10119691 2023-12-11
godz. 10:00
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY SYRENA W MIELNIE Dostawa produktów mleczarskich do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "SYRENA" w Mielnie na rok 2024 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa produktów mleczarskich do Ośrodka Rehabilitacyjn...
10106562 2023-12-11
godz. 17:00
URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK 35/2023/PK/POZOSTAŁE ART. SPOŻYWCZE Zakup pozostałych artykułów spożywczych w terminie 01.01.2024 r. - 30.04.2024 r. dla Przedszkola Leśna Drużyna w Kamionkach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zak...
10105841 2023-12-11
godz. 17:00
URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK 29/2023/PK/OWOCE,WARZYWA Zakup owoców i warzyw w terminie 01.01.2024r. - 30.04.2024 r. dla Przedszkola Leśna Drużyna w Kamionkach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup owoców i warzyw w terminie ...
10116269 2023-12-12
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W RZESZOWIE Sukcesywna dostawa wody w butlach 19 l. do Przedszkola
10103993 2023-12-13
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 IM. JASIA I MAŁGOSI W GÓRZE Zapytanie ofertowe - dostawa jajek
10106246 2023-12-28
godz. 08:00
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA JEDNOSTKA WOJSKOWA 4226 Dostawa różnych produktów spożywczych Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów spożywczych. 2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załą...
10092075 2023-12-28
godz. 10:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W TYMBARKU Dostawa artykułów spożywczych w kategorii: artykuły spożywcze suche przyprawy dla kuchni Internatu Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku - Tymbark 348
10120697 2024-01-04
godz. 08:00
ZAKŁAD KARNY W CZARNEM Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Czarnem oraz Zakładu Karnego w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Złotowie