Przetarg 8310827 - Dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im....

   
Analizuj Zamówienie 8310827 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-04
przedmiot ogłoszenia
Dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Numer referencyjny: ZT-SZP-
226/01/22/2021
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ilości, asortymencie oraz wymaganiach i parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane
PAKIET 1 Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ilości, asortymencie oraz wymaganiach i parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane.
PAKIET 2 Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ilości, asortymencie oraz wymaganiach i parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane.
PAKIET 3 Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ilości, asortymencie oraz wymaganiach i parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane.
PAKIET 4 Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ilości, asortymencie oraz wymaganiach i parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane.
PAKIET 5 Część nr 5 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ilości, asortymencie oraz wymaganiach i parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane.
PAKIET 6 Część nr 6 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ilości, asortymencie oraz wymaganiach i parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane.
PAKIET 7 Część nr 7 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ilości, asortymencie oraz wymaganiach i parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane.
PAKIET 8 Część nr 8 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ilości, asortymencie oraz wymaganiach i parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane.
PAKIET 9 Część nr 9 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ilości, asortymencie oraz wymaganiach i parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane.
PAKIET 10 Część nr 10 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ilości, asortymencie oraz wymaganiach i parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 161-423612 z dnia 2021-08-20:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 12
Powinno być:
Od daty zawarcia umowy do dnia 26 listopada 2021 r.
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 1 - 800,00 zł
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 1 - 800,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 12
Powinno być:
Od daty zawarcia umowy do dnia 26 listopada 2021 r.
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 2 - 24.000,00 zł
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 2 - 24.000,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 12
Powinno być:
Od daty zawarcia umowy do dnia 26 listopada 2021 r.
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 3 - 100,00 zł
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 3 - 100,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 12
Powinno być:
Od daty zawarcia umowy do dnia 26 listopada 2021 r.
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 4 - 8.700,00 zł
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 4 - 8.700,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 12
Powinno być:
Od daty zawarcia umowy do dnia 26 listopada 2021 r.
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 5 - 4.000,00 zł
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 5 - 4.000,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 12
Powinno być:
Od daty zawarcia umowy do dnia 26 listopada 2021 r.
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 6 - 60,00 zł
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 6 - 60,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 12
Powinno być:
Od daty zawarcia umowy do dnia 26 listopada 2021 r.
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 7 - 150,00 zł
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 7 - 150,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 12
Powinno być:
Od daty zawarcia umowy do dnia 26 listopada 2021 r.
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 8 - 1.200,00 zł
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 8 - 1.200,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 12
Powinno być:
Od daty zawarcia umowy do dnia 26 listopada 2021 r.
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 9 - 30,00 zł
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 9 - 30,00 zł
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 12
Powinno być:
Od daty zawarcia umowy do dnia 26 listopada 2021 r.
Numer sekcji: II.2.13
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 10 - 1.900,00 zł
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 10 - 1.900,00 zł
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/12/2021
Powinno być:
Data: 13/12/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 174-453922 z dnia 2021-09-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 1 - 800,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 1 - 800,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów określonych w Rozdziale IX ust. 3 SWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 2 - 24.000,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 2 - 24.000,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów określonych w Rozdziale IX ust. 3 SWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 3 - 100,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 3 - 100,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów określonych w Rozdziale IX ust. 3 SWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 4 - 8.700,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 4 - 8.700,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów określonych w Rozdziale IX ust. 3 SWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 5 - 4.000,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 5 - 4.000,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów określonych w Rozdziale IX ust. 3 SWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 6 - 60,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 6 - 60,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów określonych w Rozdziale IX ust. 3 SWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 7 - 150,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 7 - 150,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów określonych w Rozdziale IX ust. 3 SWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 8 - 1.200,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 8 - 1.200,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów określonych w Rozdziale IX ust. 3 SWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 9 - 30,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 9 - 30,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów określonych w Rozdziale IX ust. 3 SWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 10 - 1.900,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Pakiet 10 - 1.900,00 zł.
2. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów określonych w Rozdziale IX ust. 3 SWZ.
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: NIEograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
Zamiast:
www.szpital-lomza.pl
Powinno być:
www.szpital-lomza.pl
, adres:
https://www.szpital-lomza.pl/index.php?k=111
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/12/2021
Powinno być:
Data: 15/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 10:30
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33141420
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się