Przetarg 7603946 - Dostawa rękawic diagnostycznych oraz medycznych dla...

   
Analizuj Zamówienie 7603946 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-22
przedmiot ogłoszenia
Dostawa rękawic diagnostycznych oraz medycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Numer referencyjny: PN/13/2020

Do
stawa rękawic diagnostycznych oraz medycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa rękawic
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo- ilościową wraz z parametrami techniczno-użytkowymi, stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ - formularz cenowy, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/ oraz Platformie https://e-ProPublico.pl/. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz medycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo- ilościową wraz z parametrami techniczno-użytkowymi, stanowią Załączniki od nr 2.1 do 2.2 do SIWZ - formularze cenowe, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/ oraz Platformie https://e-ProPublico.pl/.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa rękawic
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo- ilościową wraz z parametrami techniczno-użytkowymi, stanowi Załącznik nr 2.2 do SIWZ - formularz cenowy, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/ oraz Platformie https://e-ProPublico.pl/. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz medycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo- ilościową wraz z parametrami techniczno-użytkowymi, stanowią Załączniki od nr 2.1 do 2.2 do SIWZ - formularze cenowe, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/ oraz Platformie https://e-ProPublico.pl/.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139485-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-30, godzina: 09.00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-03, godzina: 09.00
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 18424300, 33141420
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się