Przetarg 8428912 - „Dostawa rękawic chirurgicznych oraz rękawic do procedur...

   
Analizuj Zamówienie 8428912 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-30
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa rękawic chirurgicznych oraz rękawic do procedur wysokiego ryzyka na potrzeby COZL.”(znak postępowania: COZL/DZP/AW
/3412/TP- 117/21)

Część 1: „Dostawa rękawic chirurgicznych oraz rękawic do procedur wysokiego ryzyka na potrzeby COZL.”Część 1 – Rękawice diagnostyczne, medyczne z przedłużonym mankietem do procedury ochronnej wysokiego ryzyka

Część 2: „Dostawa rękawic chirurgicznych oraz rękawic do procedur wysokiego ryzyka na potrzeby COZL.”Część 2 – Rękawice chirurgiczne

COZL/DZP/AW/3412/TP- 117/21)


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00218240/01 z dnia: 2021-10-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-10-08 08:30
Po zmianie:
2021-10-14 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-10-08 09:00
Po zmianie:
2021-10-14 09:00
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33141420
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8412348 2021-10-27
godz. 10:30
CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE SP. Z O.O. DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH Numer referencyjny: SZP/380/14/2021 Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów (zadań): Pakiet I SPECJALISTYCZNE IMPLANTY ORTOPEDYCZNE WRAZ Z OPRZY...
8421284 2021-10-27
godz. 11:00
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR. BARBARY BORZYM Dostawa leków, środków o charakterze dietetycznym i spożywczym, wyrobów medycznych oraz surowców farmaceutycznych Numer referencyjny: 14/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, środk...
8475275 2021-10-28
godz. 10:00
GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Dostawa akcesoriów i materiałów opakowaniowych dla Centralnej Sterylizatorni Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu został zamieszczony w załączni...
8432802 2021-10-29
godz. 12:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU Dostawa sprzętu specjalistycznego do fotoforezy, separatorów dla Przylądka Nadziei oraz Kliniki Hematologii Numer referencyjny: DZP.242.467.2021 Pakiet nr 1 Zestawy jednorazowe do separator...
8475547 2021-11-03
godz. 09:00
REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU Dostawa protez i implantów wraz z pozostałym instrumentarium stosowanym w ortopedii dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Numer referencyjny: EP/45/2021 Dostawa p...
8442464 2021-11-04
godz. 09:45
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM PROF. ADAMA GRUCY CMKP W OTWOCKU Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy DZP.26.91.2021 Numer referencyjny: DZP.26.91.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez oraz...
8442385 2021-11-08
godz. 09:30
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA IMPLANTY NEUROCHIRURGICZNE Numer referencyjny: FZP.II-241/58/21 Dostawa implantów neurochirurgicznych. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ. Klatki szyjne do implantac...
8455589 2021-11-09
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Dostawy odczynników, sprzętu oraz urządzeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Toksykologicznej oraz koncentratów do dializ dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ...
8449016 2021-11-09
godz. 10:00
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SP. Z O.O. Zakup i dostawa leków stosowanych w chemioterapii i programach lekowych, innych leków oraz pasków diagnostycznych do pomiaru glukozy we krwi Numer referencyjny: DZPU.2632.41.2021 Przedmiot z...
8472048 2021-11-15
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH Dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologii dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Elektrofizjologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach Numer ref...