Przetarg 6626986 - Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6626986 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-06
przedmiot ogłoszenia
Dostawa przyczepy sanitarnej, stanowiącej zaplecze terenów rekreacyjnych w Łosiu.
Numer referencyjny: ZPD.271.2.2019

Przedm
iotem postępowania jest przyczepa sanitarna, stanowiąca zaplecze terenów rekreacyjnych, realizowanych w ramach projektu pn. Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w Łosiu (projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
Przyczepa musi spełniać warunki podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2022 ze zm.). W przyczepie sanitarnej muszą mieścić się 2 odrębne przedziały - 1 dla kobiet i 1 dla mężczyzn, oddzielone przynajmniej ścianą dzielącą. Wymagane jest pełne wyposażenie techniczne i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zgodnie z dalszymi zapisami.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Podwozie:
1. Osie
- Ciągłe, bezobsługowe, wzmocnione osie przemysłowe, ogniowoocynkowane lub zabezpieczone z zastosowaniem innego rozwiązania o tej samej efektywności i nie większym wpływie na środowisko.
2. Rama:
- Ogniowoocynkowana lub zabezpieczona z zastosowaniem innego rozwiązania o tej samej efektywności i nie większym wpływie na środowisko.
3. Zawieszenie:
- Niezależne i miękkie zawieszenie o wysokim tłumieniu.
4. Hamulec
- Hamulec najazdowy na 4 koła z pełną automatyką cofania.
5. Dyszel:
- Dyszel V z zaczepem kulowym, ogniowoocynkowany lub zabezpieczony z zastosowaniem innego rozwiązania o tej samej efektywności i nie większym wpływie na środowisko.
6. Podpory:
- Minimum 1 stabilne koło podporowe montowane przy dyszlu.
- Minimum 4 nogi podporowe, regulowane.
7. Zaczep:
- Automatyczny zaczep ze wskaźnikiem zużycia i bezpieczeństwa.
KONSTRUKCJA:
- Stalowe płyty izolowane, grubość ścian 50 mm (/- 10%).
- Profile z anodowanego aluminium lub inne rozwiązanie chroniące powierzchnię przed korozją o tej samej efektywności i nie większym wpływie na środowisko.
- Ściany: 50 mm (/- 10%).
- Podłoga: 60 mm ( / - 10%).
- Dach: 57 mm ( / - 10%).
SCHODY I DRZWI:
- Schody składane, poręcze przy schodach - obustronne.
- Oświetlenie zewnętrzne przed drzwiami.
- 1 drzwi wejściowe zamykane dla części damskiej.
- 1 drzwi wejściowe zamykane dla części męskiej.
PRZEDZIAŁ DLA KOBIET:
- Minimum 3 muszle w oddzielnych kabinach.
- Minimum 1 umywalka wbudowana w szafkę.
- Bezdotykowe krany, minimum 10 litrowy boiler na ciepłą wodę, pojemnik na ręczniki papierowe.
- 1 oświetlenie wewnętrzne - zestaw.
PRZEDZIAŁ DLA MĘŻCZYZN:
- Minimum 1 muszla w oddzielnej kabinie.
- Minimum 4 pisuary, spłuczka bezdotykowa.
- Minimum 2 umywalki wbudowane w szafkę.
- Bezdotykowe krany, minimum 10 litrowy boiler na ciepłą wodę, pojemnik na ręczniki papierowe.
- 1 oświetlenie wewnętrzne - zestaw.
INSTALACJE / OŚWIETLENIE:
- Oświetlenie zgodne z przepisami o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych.
- Ogrzewanie - grzejnik elektryczny dla każdego z dwóch przedziałów.
- Zasilanie 230 volt.
- Kabel zasilający OW 5 x 2,5 mm2 (w igielicie) dł. 180 m.
- Zaopatrzenie w wodę wraz z odpływem.
DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- Wejście do przyczepy sanitarnej wyposażone w tablicę z elementami dotykowymi, obrazującą rozkład pomieszczeń w środku oraz umożliwiającą umieszczenie dodatkowych informacji.
- Krany bezdotykowe.
branża Sprzątanie, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża sprzątanie terenu, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 34200000, 34223400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się