Przetarg 9937095 - Dostawa przetworów warzywnych kwaszonych, warzyw i owoców...

   
Analizuj Zamówienie 9937095 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa przetworów warzywnych kwaszonych, warzyw i owoców konserwowych Numer referencyjny: 163/2023
1. Przedmiotem zamówienia jes
t dostawa przetworów warzywnych kwaszonych, warzyw i owoców konserwowych w zakresie 14 zadań
2. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy,zamawiający zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w druku OFERTA informacji o przewidywanym w ramach danego zadania podwykonawstwie oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie w ramach danego
zadania wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/-com (jeżeli są już znani) wraz z podaniem nazw/firm podwykonawcy/-ców (również w JEDZ część II sekcja D).
3. Oferta musi zawierać ponadto wypełniony druk Oferta,formularz cenowy, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwa (o ile dotyczy).
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej (SmartPzp). Sposób jej złożenia został opisany w dokumentach zamówienia.
Przetwory warzywne kwaszone Część nr 1 Przetwory warzywne kwaszone
Przetwory warzywne kwaszone Część nr 2 Przetwory warzywne kwaszone
Przetwory warzywne kwaszone Część nr 3 Przetwory warzywne kwaszone
Przetwory warzywne kwaszone Część nr 4 Przetwory warzywne kwaszone
Przetwory warzywne kwaszone Część nr 5 Przetwory warzywne kwaszone
Przetwory warzywne kwaszone Część nr 6 Przetwory warzywne kwaszone
Przetwory warzywne kwaszone Część nr 7 Przetwory warzywne kwaszone
Warzywa i owoce konserwowe Część nr 8 Warzywa i owoce konserwowe
Warzywa i owoce konserwowe Część nr 9 Warzywa i owoce konserwowe
Warzywa i owoce konserwowe Część nr 10 Warzywa i owoce konserwowe
Warzywa i owoce konserwowe Część nr 11 Warzywa i owoce konserwowe
Warzywa i owoce konserwowe Część nr 12 Warzywa i owoce konserwowe
Warzywa i owoce konserwowe Część nr 13 Warzywa i owoce konserwowe
Warzywa i owoce konserwowe Część nr 14 Warzywa i owoce konserwowe
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 191-598897 z dnia 2023-10-04:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1-14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 06/01/2024
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 08/01/2024
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1-14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 07:00
Powinno być:
Data: 11/10/2023
Czas lokalny: 07:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1-14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 07:30
Powinno być:
Data: 11/10/2023
Czas lokalny: 07:30
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15330000, 15331000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10116438 2023-12-08
godz. 12:00
URZĄD GMINY NIEMCE zakup z sukcesywną dostawą dla Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie różnych produktów spożywczych, makaronów, kasz, olejów dokonywany zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego Ilość oraz asor...
10098260 2023-12-08
godz. 12:00
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE Sukcesywna Dostawa żywności do stołówki szkolnej na 2024 rok-różnych produktów spożywczych.
10107383 2023-12-08
godz. 13:00
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW GRUDNIA'70 W ŁĘGOWIE Sukcesywne dostarczanie do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia 70 w Łęgowie artykułów żywnościowych-spożywczych, tj. pieczywo, w okresie od 02.01.2024 r. do 20.12.2024 r.
10106568 2023-12-11
godz. 17:00
URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK 32/2023/ŻK/POZOSTAŁE ART.SPOŻYWCZE Zakup pozostałych artykułów spożywczych w terminie 01.01.2024 r. - 30.04.2024 r. dla Żłobka "Hocki Klocki" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup pozostałych art...
10113104 2023-12-12
godz. 11:00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 218 W ŁODZI Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 218 w Łodzi w 2024 roku. Część 1: Mleko i nabiał Część 2: warzywa i owoce świeże oraz jaja Część 3: Ar...
10118066 2023-12-12
godz. 12:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 W RADOMIU Dostawa Artykułów spożywczych- warzywa i owoce.
10116316 2023-12-12
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W RZESZOWIE Sukcesywna (codzienna) dostawa pieczywa do Przedszkola
10116331 2023-12-12
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W RZESZOWIE Sukcesywna (codzienna) dostawa owoców i warzyw do Przedszkola
10073314 2023-12-14
godz. 08:00
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I EDUKACJI W GRYBOWIE Dostawy wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie - dla potrzeb Stołówki oraz Działu Kultury, Sztuki Filmowej i Promocji -...
10095939 2023-12-21
godz. 11:00
OŚRODEK SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POPOWIE Dostawa mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie oraz Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Numer referencyjny: OSP.DKW.2232.7.2023.RM Przedmiotem zamówienia są do...