Przetarg 7606016 - Dostawa prowadnika hydrofilnego, torquera do manipulacji...

   
Analizuj Zamówienie 7606016 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawa prowadnika hydrofilnego, torquera do manipulacji prowadnikiem angioplastycznym, osłon z folii, materiałów eksploatacyjn
ych do respiratorów, pochłaniacza jednorazowego do aparatów do znieczulenia, filtrów elektrostatycznych dla dzieci, jednorazowego obwodu oddechowego pacjenta do respiratora, fartucha ochronnego j.uż. do produkcji leków cytostatycznych, serwety do bezpiecznego przygotowania i podawania leków cytostatycznych, zastawki przeciwzwrotnej, rękawic ochronnych sterylnych, rękawic diagnostycznych, zestawu do iniekcji doszklistkowej, staplera-rotikulatora, worków urostomijnych i stomijnych, zestawu do osteotomii kolana z rekonstrukcją więzadłową, jednorazowego zestawu do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzęstno-kostnego, strzałek do fiksacji odprysków, końcówki monopolarnej do ablacji i koagulacji, akcesoriów do artroskopii kolana, naprawy łąkotki, talku sterylnego z aplikatorem, czujnika SPO2 do pulsoksymetrów, zestawu j.uż. do żywienia wcześniaków i noworodków, wkładów workowych j.uż. do ssaków elektrycznych, sterylnego kombinezonu ochronnego bez kaptura, elektrod: stymulujących, dwubiegunowej i do stymulacji stałej serca, elementów i implantów do naprawy tkanek miękkich w podziale na 30 części.
Numer referencyjny: ZP.3520/41/20

Dostawa prowadnika hydrofilnego, torquera do manipulacji prowadnikiem angioplastycznym, osłon z folii, materiałów eksploatacyjnych do respiratorów, pochłaniacza jednorazowego do aparatów do znieczulenia, filtrów elektrostatycznych dla dzieci, jednorazowego obwodu oddechowego pacjenta do respiratora, fartucha ochronnego j.uż. do produkcji leków cytostatycznych, serwety do bezpiecznego przygotowania i podawania leków cytostatycznych, zastawki przeciwzwrotnej, rękawic ochronnych sterylnych, rękawic diagnostycznych, zestawu do iniekcji doszklistkowej, staplera-rotikulatora, worków urostomijnych i stomijnych, zestawu do osteotomii kolana z rekonstrukcją więzadłową, jednorazowego zestawu do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzęstno-kostnego, strzałek do fiksacji odprysków, końcówki monopolarnej do ablacji i koagulacji, akcesoriów do artroskopii kolana, naprawy łąkotki, talku sterylnego z aplikatorem, czujnika SPO2 do pulsoksymetrów, zestawu j.uż. do żywienia wcześniaków i noworodków, wkładów workowych j.uż. do ssaków elektrycznych, sterylnego kombinezonu ochronnego bez kaptura, elektrod: stymulujących, dwubiegunowej i do stymulacji stałej serca, elementów i implantów do naprawy tkanek miękkich w podziale na 30 części. 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod
adresem: www.szpitalbp.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa, „Platforma” lub System) i pod nazwą postępowania: ZP.3520/41/20. Informacje o
sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osobach uprawnionych do porozumiewania
się z wykonawcami zostały szczegółowo opisane w rozdziale III SIWZ. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ofertę składa się w zakładce: „Załączniki”. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. Opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty został szczegółowo opisany w rozdz. IV SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Prowadnik hydrofilny
Prowadnik hydrofilny - 300 szt.

Część nr: 2 Nazwa: Torquer do manipulacji prowadnikiem angioplastycznym
Torquer do manipulacji prowadnikiem angioplastycznym - 1600 szt.

Część nr: 3 Nazwa: Osłony z folii
6 pozycji formularza cenowego do wyceny

Część nr: 4 Nazwa: Materiały eksploatacyjne do respiratorów Inspiration LS
4 pozycje formularza cenowego do wyceny.

Część nr: 5 Nazwa: Pochłaniacz jednorazowy (wapno) do aparatów do znieczulenia Maquet FLOW-i
Pochłaniacz jednorazowy (wapno) do aparatów do znieczulenia Maquet FLOW-i - 504 szt.

Część nr: 6 Nazwa: Filtry elektrostatyczne dla dorosłych
Filtry elektrostatyczne dla dorosłych - 6 500 szt.

Część nr: 7 Nazwa: Filtry elektrostatyczne dla dzieci
Filtry elektrostatyczne dla dzieci - 1000 szt.

Część nr: 8 Nazwa: Jednorazowy obwód oddechowy pacjenta do respiratora Flight 60
2 pozycje formularza cenowego do wyceny

Część nr: 9 Nazwa: Fartuch ochronny j.uż. do produkcji leków cytostatycznych
2 pozycje formularza cenowego do wyceny

Część nr: 10 Nazwa: Serweta do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych
Serweta do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych - 600 szt.

Część nr: 11 Nazwa: Zastawka przeciwzwrotna typu Heimlich
Zastawka przeciwzwrotna typu Heimlich -50 szt.

Część nr: 12 Nazwa: Rękawice ochronne sterylne j.uż. do przygotowywania preparatów cytostatycznych
2 pozycje formularza cenowego do wyceny

Część nr: 13 Nazwa: Rękawice diagnostyczne pokryte od wewnątrz powłoką z naturalnego wyciągu z owsa
Rękawice diagnostyczne pokryte od wewnątrz powłoką z naturalnego wyciągu z owsa - 150 op.

Część nr: 14 Nazwa: Zestaw do iniekcji doszklistkowej
Zestaw do iniekcji doszklistkowej - 1500 zestaw.

Część nr: 15 Nazwa: Stapler - rotikulator
Stapler - rotikulator - 20 szt.

Część nr: 16 Nazwa: Worki urostomijne i stomijne
2 pozycje formularza cenowego do wyceny

Część nr: 17 Nazwa: Zestaw do osteotomii kolana z rekonstrukcją więzadłową
Zestaw do osteotomii kolana z rekonstrukcją więzadłową -3 kpl.

Część nr: 18 Nazwa: Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego
Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego - 3 szt.

Część nr: 19 Nazwa: Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych wchłanialne PLLA
Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych wchłanialne PLLA -3 szt.

Część nr: 20 Nazwa: Końcówka monopolarna do ablacji i koagulacji, kompatybilna do diatermii EMED
Końcówka monopolarna do ablacji i koagulacji, kompatybilna do diatermii EMED - 10 szt.

Część nr: 21 Nazwa: Akcesoria do artroskopii kolana, naprawy łąkotki
2 pozycje formularza cenowego do wyceny

Część nr: 22 Nazwa: Talk sterylny z aplikatorem
Talk sterylny z aplikatorem - 40 szt.

Część nr: 23 Nazwa: Czujnik SPO2 do pulsoksymetrów Nellcor
Czujnik SPO2 do pulsoksymetrów Nellcor -144 szt.

Część nr: 24 Nazwa: Zestaw j.uż. do żywienia wcześniaków i noworodków
Zestaw j.uż. do żywienia wcześniaków i noworodków - 4 zest.

Część nr: 25 Nazwa: Wkłady workowe j. uż. do ssaków elektrycznych
3 pozycje formularza cenowego do wyceny

Część nr: 26 Nazwa: Sterylny kombinezon ochronny bez kaptura
Sterylny kombinezon ochronny bez kaptura - 1000 szt.

Część nr: 27 Nazwa: Elektrody stymulujące
Elektrody stymulujące - 155 szt.

Część nr: 28 Nazwa: Elektroda dwubiegunowa
Elektroda dwubiegunowa - 100 szt.

Część nr: 29 Nazwa: Elektroda do stymulacji stałej serca
Elektroda do stymulacji stałej serca - 35 szt.

Część nr: 30 Nazwa: Elementy i implanty niezbędne do naprawy tkanek miękkich (kolano)
9 pozycji formularza cenowego do wyceny


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139116-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-31, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-04, godzina: 12:00,
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 18424300, 33111710, 33140000, 33162200, 33171000, 33182200, 33183100, 35113400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się