Przetarg 7156976 - Dostawa produktów leczniczych: Vinblastin sulfat oraz...

   
Analizuj Zamówienie 7156976 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-14
przedmiot ogłoszenia
Dostawa produktów leczniczych: Vinblastin sulfat oraz Ropivacainum hydrochloridum
Numer referencyjny: PN-265/19/KT

Przedmiot
em zamówienia jest dostawa produktów leczniczych:
Pakiet nr 1 – Vinblastin sulfat
Pakiet nr 2 – Ropivacainum hydrochloridum - szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: pakiet nr 1
Pakiet nr 1 – Vinblastin sulfat

Część nr: 2 Nazwa: pakiet nr 2
Pakiet nr 2 – Ropivacainum hydrochloridum
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się