Przetarg 7269281 - Dostawa produktów leczniczych – uzupełnienie Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7269281 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-09
przedmiot ogłoszenia
Dostawa produktów leczniczych – uzupełnienie
Numer referencyjny: SP ZOZ NZZP II 2400/01/20

1) Przedmiotem zamówienia jest
dostawa produktów leczniczych – uzupełnienie.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzu Cenowym - załącznik nr 2.
- W przypadku produktów leczniczych przez ofertę równoważną należy rozumieć lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający te same wskazania i tę samą drogę podania przy braku różnic postaci farmaceutycznej, zgodnie z art. 2 pkt 13a Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784 z póżn.zm.)
3) Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Część nr 1: GAMMA anty-D 1
Część nr 2: BCG
Część nr 3: PROGESTERONUM
Część nr 4: EVOLOCUMABUM
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą liczbę części. Oferta złożona na daną część musi jednakże obejmować cały zakres dostawy przewidzianej w SIWZ dla tej części.
4) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie: Apteka Zamawiającego

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: GAMMA anty-D 1
Część zawiera 2 pozycje, szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: BCG
Część zawiera 1 pozycję, szczegółowo opisaną w załączniku nr 2 do SIWZ

Część nr: 3 Nazwa: PROGESTERONUM
Część zawiera 2 pozycje, szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: EVOLOCUMABUM
Część zawiera 1 pozycję, szczegółowo opisaną w załączniku nr 2 do SIWZ
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się