Przetarg 8148174 - Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów...

   
Analizuj Zamówienie 8148174 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-20
przedmiot ogłoszenia
Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych, drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla potrzeb 35 WOG or
az jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 6/MED/21

Część 1 Przedmiotem zamówienia części nr 1 jest dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych.
Produkty farmaceutyczne, materiały medyczne, drobny sprzęt oraz wyposażenie określone w Formularzu cenowym muszą spełniać wymagania jakościowe określone w polskich normach jak również normy Unii Europejskiej oraz być dopuszczone do obrotu na jej terenie. Minimalne terminy ważności dostarczonych produktów nie mogą być krótsze niż wskazane w Formularzu cenowym. Okres ważności Towaru rozpoczyna się w dniu jego odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał produkty farmaceutyczne, materiały medyczne, drobny sprzęt oraz wyposażenie do 35 WOG Kraków na własny koszt i własnym transportem w terminie wskazanym w druku oferta. Termin dostawy będzie liczony od dnia pisemnego zgłoszenia zamówienia (fax, e-mail) przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza w części 1 postepowania możliwość zaoferowania produktów równoważnych (zamienników) w poz. 1-13; 15-18; 21-42; 48; 52-55; 57-64; 68-72; 74-76; 78-81; 87-91; 98; 100-106;108; 116; 121-142. Aby produkt mógł być uznany za równoważny musi być produktem o tym samym składzie chemicznym, pojemności, postaci występowania, stężeniu substancji czynnym, zastosowaniu oraz zakresie działania. W przypadku zaoferowania zamienników Oferent (Wykonawca) zobowiązany jest wskazać w Formularzu cenowym kol. 4 nazwę handlową zaoferowanego zamiennika.

Część 2 Przedmiotem zamówienia części nr 2 jest dostawa pozostałych materiałów medycznych
Produkty farmaceutyczne, materiały medyczne, drobny sprzęt oraz wyposażenie określone w Formularzu cenowym muszą spełniać wymagania jakościowe określone w polskich normach jak również normy Unii Europejskiej oraz być dopuszczone do obrotu na jej terenie. Minimalne terminy ważności dostarczonych produktów nie mogą być krótsze niż wskazane w Formularzu cenowym. Okres ważności Towaru rozpoczyna się w dniu jego odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał produkty farmaceutyczne, materiały medyczne, drobny sprzęt oraz wyposażenie do 35 WOG Kraków na własny koszt i własnym transportem w terminie wskazanym w druku oferta. Termin dostawy będzie liczony od dnia pisemnego zgłoszenia zamówienia (fax, e-mail) przez Zamawiającego.

Część 3 Przedmiotem zamówienia części nr 3 jest dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego.
Produkty farmaceutyczne, materiały medyczne, drobny sprzęt oraz wyposażenie określone w Formularzu cenowym muszą spełniać wymagania jakościowe określone w polskich normach jak również normy Unii Europejskiej oraz być dopuszczone do obrotu na jej terenie. Minimalne terminy ważności dostarczonych produktów nie mogą być krótsze niż wskazane w Formularzu cenowym. Okres ważności Towaru rozpoczyna się w dniu jego odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał produkty farmaceutyczne, materiały medyczne, drobny sprzęt oraz wyposażenie do 35 WOG Kraków na własny koszt i własnym transportem w terminie wskazanym w druku oferta. Termin dostawy będzie liczony od dnia pisemnego zgłoszenia zamówienia (fax, e-mail) przez Zamawiającego.

Część 4 Przedmiotem zamówienia części nr 4 jest dostawa Indywidualnego Pakietu Medycznego.

Produkty farmaceutyczne, materiały medyczne, drobny sprzęt oraz wyposażenie określone
w Formularzu cenowym muszą spełniać wymagania jakościowe określone w polskich normach jak również normy Unii Europejskiej oraz być dopuszczone do obrotu na jej terenie. Minimalne terminy ważności dostarczonych produktów nie mogą być krótsze niż wskazane
w Formularzu cenowym. Okres ważności Towaru rozpoczyna się w dniu jego odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał produkty farmaceutyczne, materiały medyczne, drobny sprzęt oraz wyposażenie do 35 WOG Kraków na własny koszt i własnym transportem
w terminie wskazanym w druku oferta. Termin dostawy będzie liczony od dnia pisemnego zgłoszenia zamówienia (fax, e-mail) przez Zamawiającego.
Dla części nr 4 dodatkowe wymagania określone są w załączniku nr 8 do SWZ („Wymagania Taktyczno-Techniczne dla zestawu IPMed”)6/MED/21


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00070819/01 z dnia: 2021-06-01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)
Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia części nr 1 jest dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych.
Produkty farmaceutyczne, materiały medyczne, drobny sprzęt oraz wyposażenie określone w Formularzu cenowym muszą spełniać wymagania jakościowe określone w polskich normach jak również normy Unii Europejskiej oraz być dopuszczone do obrotu na jej terenie. Minimalne terminy ważności dostarczonych produktów nie mogą być krótsze niż wskazane w Formularzu cenowym. Okres ważności Towaru rozpoczyna się w dniu jego odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał produkty farmaceutyczne, materiały medyczne, drobny sprzęt oraz wyposażenie do 35 WOG Kraków na własny koszt i własnym transportem w terminie wskazanym w druku oferta. Termin dostawy będzie liczony od dnia pisemnego zgłoszenia zamówienia (fax, e-mail) przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza w części 1 postepowania możliwość zaoferowania produktów równoważnych (zamienników) w poz. 1-13; 15-18; 21-42; 48; 52-55; 57-64; 68-72; 74-76; 78-81; 87-91; 98; 100-106;108; 116; 121-142. Aby produkt mógł być uznany za równoważny musi być produktem o tym samym składzie chemicznym, pojemności, postaci występowania, stężeniu substancji czynnym, zastosowaniu oraz zakresie działania. W przypadku zaoferowania zamienników Oferent (Wykonawca) zobowiązany jest wskazać w Formularzu cenowym kol. 4 nazwę handlową zaoferowanego zamiennika.
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia części nr 1 jest dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych.
Produkty farmaceutyczne, materiały medyczne, drobny sprzęt oraz wyposażenie określone w Formularzu cenowym muszą spełniać wymagania jakościowe określone w polskich normach jak również normy Unii Europejskiej oraz być dopuszczone do obrotu na jej terenie. Minimalne terminy ważności dostarczonych produktów nie mogą być krótsze niż wskazane w Formularzu cenowym. Okres ważności Towaru rozpoczyna się w dniu jego odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał produkty farmaceutyczne, materiały medyczne, drobny sprzęt oraz wyposażenie do 35 WOG Kraków na własny koszt i własnym transportem w terminie wskazanym w druku oferta. Termin dostawy będzie liczony od dnia pisemnego zgłoszenia zamówienia (fax, e-mail) przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza w części 1 postepowania możliwość zaoferowania produktów równoważnych (zamienników) w poz. 1-13; 15-18; 21-42; 48; 52-55; 57-64; 68-72; 74-76; 78-81; 87-91; 98; 100-106;108; 116; 121-142. Aby produkt mógł być uznany za równoważny musi być produktem o tym samym składzie chemicznym, pojemności, drodze podania, stężeniu substancji czynnym, zastosowaniu oraz zakresie działania. W przypadku zaoferowania zamienników Oferent (Wykonawca) zobowiązany jest wskazać w Formularzu cenowym kol. 4 nazwę handlową zaoferowanego zamiennika.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1)
Przed zmianą:
5
Po zmianie:
5
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2)
Przed zmianą:
5
Po zmianie:
5
branża Medyczna
podbranża leki, sprzęt medyczny, meble medyczne, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33100000, 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się