Przetarg 10272776 - Dostawa prasy krajowej i zagranicznej. Część 1: 1....

   
Analizuj Zamówienie 10272776 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-20
przedmiot ogłoszenia
Dostawa prasy krajowej i zagranicznej.

Część 1: 1. Przedmiotem I części zamówienia jest systematyczna dostawa do Kancelarii Sen
atu prasy krajowej w formie drukowanej, zwanej dalej „tytułami prasowymi”, wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego. 2. Termin realizacji I części zamówienia od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. 3. W ramach świadczenia przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczać na własny koszt tytuły prasowe, zapewniając kompletność wydań. Dostawa musi uwzględniać wszystkie datowane na ten okres wydania tytułów prasowych. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik nr 1 do formularza oferty.

Część 2: 1. Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa do Kancelarii Senatu prasy krajowej w formie elektronicznej, zwanej dalej „tytułami prasowymi”, wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do Formularza Ofertowego. 2. Termin realizacji II części zamówienia od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. 3. Tytuły prasowe będą dostępne dla zamawiającego niezwłocznie po ich udostępnieniu wykonawcy przez wydawcę. 4. Wykonawca musi być uprawniony do tworzenia i rozpowszechniania wersji elektronicznych tytułów prasowych będących przedmiotem II części zamówienia. 5.W ramach realizacji II części zamówienia wykonawca umożliwi zamawiającemu całodobowy dostęp do elektronicznych wydań tytułów prasowych, których treść będzie tożsama z ich wydaniami papierowymi lub rozszerzona. Do wydań elektronicznych nie przynależą dodatki promocyjne takie jak: książki, mapy, przewodniki, materiały na płytach CD, dodatki o charakterze wyłącznie reklamowym lub inne podobne dodawane do wydań w wersji drukowanej dodatki lub wydawnictwa. 6. Szczegóły dotyczące realizacji II części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ oraz załącznik nr 2 do formularza ofertowego.

Część 3: 1. Przedmiotem III części zamówienia jest dostawa do Kancelarii Senatu prasy zagranicznej w formie papierowej i w formie elektronicznej, zwanej dalej „tytułami prasowymi”, wyszczególnionymi w załączniku nr 3 do Formularza Ofertowego. 2. Termin realizacji III części zamówienia od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. 3. W ramach realizacji III części zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczać na własny koszt prasę zagraniczną w formie papierowej i w formie elektronicznej, w sposób ciągły, systematyczny i zapewniający kompletność wydań. Dostawa musi uwzględniać wszystkie datowane na ten okres wydania tytułów prasowych. 4. Wykonawca umożliwi zamawiającemu pobieranie tytułów prasowych w wersji elektronicznej z serwerów wydawców. 5. Szczegóły dotyczące realizacji III części zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ oraz załącznik nr 3 do formularza ofertowego.

BPKO.SZP.350.1.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00213703/01 z dnia: 2024-02-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-02-28 12:00
Po zmianie:
2024-02-29 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-02-28 12:30
Po zmianie:
2024-02-29 12:30
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża czasopisma, książki, kalendarze
kody CPV 22200000, 79980000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: czasopisma, książki, kalendarze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10342417 2024-03-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa druków i książek na okres 12 m-cy według poniższej tabeli: Lp. Nazwa asortymentu Ilość 1. Formularz Kwestionariusz Krwiodawcy Format A3, papier kolor biały, gramatura 80 g/m2...
10341113 2024-03-29
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa druków, kopert medycznych, książek medycznych, teczek ofertowych, etykiet, naklejek na strzykawki na potrzeby COZL Część 1: Druki, książki medyczne Część 2: Teczki of...
10378876 2024-04-04
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa książek dla filii Biblioteki Kraków obejmujących 301 tytułów tj. 1983 egzemplarzy.
10393624 2024-04-10
godz. 09:00
Śląskie Usługa opracowania merytorycznego, graficznego, składu, wydruku, dostawy gazety, stworzenia e-publikacji dotyczącej podsumowania efektów wdrażania środków unijnych w regionie od pocz...
10395301 2024-04-10
godz. 10:00
Dolnośląskie Skład graficzny "Rocznika Zamku Książ w Wałbrzychu 2023"
10400828 2024-04-10
godz. 23:59
Mazowieckie Usługa publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym
10398204 2024-04-12
godz. 07:00
Świętokrzyskie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizując projekt „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” dofinansowany od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG...
10371269 2024-04-15
godz. 12:00
Podlaskie Druk i skład wydawnictwa pt. 35 LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO Parametry wydawnictwa: nakład 2000 egzemplarzy; format A4 (210 mm, 297 mm); ilość stron-120; zawartość-zdjęcia, mapy,...
10397123 2024-04-16
godz. 10:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe 3.2024 Opracowanie pozycji wydawniczej
10425178 2024-05-10
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego i oprawy dwóch tytułów wraz z dostawą nakładu do magazynów Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych w Krakowie (30-404...