Przetarg 6753095 - DOSTAWA POMP INSULINOWYCH - 10 kompletów Numer...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6753095 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-10
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA POMP INSULINOWYCH - 10 kompletów
Numer referencyjny: EDZ.242-59/19

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp insulin
owych - 10 kompletów


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540096690-N-2019 z dnia: 2019-05-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000, 33194100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się