Przetarg 7548409 - Dostawa pojazdów z podziałem na zadania Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7548409 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
Dostawa pojazdów z podziałem na zadania
Numer referencyjny: ZP.2120.6.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów z
podziałem na zadania:
Zadanie 1: Dostawa samochodu komunalnego, elektrycznego wywrotka z kabiną 2-osobową
Zadanie 2: Dostawa ładowarki kołowej o masie całkowitej od 10000 kg – 12000 kg

Warunki techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1
Samochód komunalny wywrotka spełniający następujące wymagania techniczne oraz elementy wyposażenia:
a) silnik elektryczny asynchroniczny o mocy od 10kW do 15kW
b) homologacja N1 umożliwiająca poruszanie się po drogach publicznych
c) DMC do 3500 kg,
e) kabina 2 osobowa w kolorze białym, zamknięta, ogrzewana z przeszklonymi w górnej połowie drzwiami i centralnym zamkiem
f) bateria w technologii litowej od 14 do 18 kWh, wbudowany prostownik do ładowania baterii,
g) wyświetlacz LCD z licznikiem godzin, prędkościomierzem i stopniem naładowania baterii,
h) pełne oświetlenie drogowe,
i) dwuobwodowy hamulec roboczy hamulec ręczny, hamulec przedni tarczowy,
j) wywrotka z otwieranymi burtami (od 25cm do 40cm), powierzchnia zabudowy od 2140 do 2155 x od 1200 do 1230 mm, z 4 uchwytami do mocowania ładunku,
k) podwyższane boczne burty z metalowej siatki (od 70cm do 90cm),
l) Podwyższana tylna burta z metalowej siatki (od 70cm do 90cm),
m) górna siatka zabezpieczająca z tworzywa na podwyższane burty boczne,
n) wspomaganie kierownicy,
o) długość 355÷380 cm,
p) szerokość 120÷160 cm,
r) wysokość 170÷190 cm,
s) dopuszczalna ładowność minimum 1200 kg.
t) pojazd z roku produkcji 2019 lub 2020, dopuszcza się pojazd demonstracyjny z przebiegiem nie większym niż 300 km.
Zadanie nr 2
Ładowarka kołowa spełniająca następujące wymagania techniczne oraz elementy wyposażenia:
a) silnik diesel o mocy od 100 kW do 130 kW norma CE,
b) manualna skrzynia biegów, Fixed-Spindle lub Power Shift,
c) klimatyzacja
d) masa całkowita 10000 kg do 12000kg
e) ładowność 3400 kg do 3600 kg
f) wysokość wysypu minimum 3300 mm
g) rozstaw kół od 2850 mm do 2920 mm
h) prześwit minimum 450 mm
i) długość całkowita z łyżką od 7400 do 7500 mm
j) szerokość od 2500 mm do 2600 mm
k)wysokość od 3100 mm do 3200 mm
l) pełne oświetlenie robocze
ł) pojemność łyżki 1,6 m³
m) certyfikat CE na całą maszynę
n) pojazd z roku produkcji 2019 lub 2020, dopuszcza się pojazd demonstracyjny z przebiegiem nie większym niż 150 mh.

Pozostałe warunki (dotyczy zadania 1 i zadania 2):
a) minimalny okres gwarancji - 24 miesiące. Jeżeli w okresie gwarancji użytkowany element przedmiotu umowy będzie wymagał w ramach naprawy wymiany części, to gwarancja na wymienioną część biegnie od nowa i nie może być krótsza niż okres gwarancji na cały przedmiot umowy.
b) w okresie gwarancyjnym bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatne przeglądy, naprawy i konserwacje (Zamawiający pokrywa koszty wymienianych materiałów eksploatacyjnych), wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego (ul. Pod Lasem Nr 64, 44 - 210 Rybnik)
c) maksymalny czas usunięcia usterki (wady) – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia,
d) w przypadku uzasadnionego braku możliwości usunięcia usterki (wady) w podanym wyżej czasie (5 dni roboczych), wymagane jest porozumienie z Zamawiającym (dokonane w terminie usunięcia wad) celem ustalenia terminu naprawy,
e) Zamawiający uprawniony jest do usunięcia usterki we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia usterki lub bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o których mowa odpowiednio pod. literą c) i d), co pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego z gwarancji i rękojmi,
f) zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 60 m-cy (liczone od zakończenia gwarancji), wykonywane w siedzibie Zamawiajacego
g) wszelkie dokumenty związane z przedmiotem umowy, w tym instrukcja obsługi, karta i/lub książka gwarancyjna, książka serwisowa, wyciąg ze świadectwa homologacji, certyfikat CE– napisane w języku polskim,
h) warunki gwarancji w zakresie określonym niniejszym zamówieniem wyprzedzają wszelkie postanowienia gwarancyjne określone przez Wykonawcę/producenta w dokumentach gwarancyjnych,
i) gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy,
j) dokumenty określające częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz rodzaj i typ używanych materiałów eksploatacyjnych (m.in. filtry, oleje, smary, płyny itp.),
k) komplet dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu na terytorium RP (dotyczy zadania 1)
l) samochód i ładowarka uzupełnione we wszystkie płyny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, zostaną dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku,

Do oferty należy dołączyć prospekt reklamowy lub specyfikację zawierającą dane techniczne oferowanego sprzętu.

Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagane cechy niniejszego zamówienia są dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników oraz w żaden sposób nie ograniczają dostępności dla osób niepełnosprawnych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 Dostawa samochodu komunalnego, elektrycznego wywrotka z kabiną 2-osobową
Zadanie 1: Dostawa samochodu komunalnego, elektrycznego wywrotka z kabiną 2-osobową Warunki techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia: Samochód komunalny wywrotka spełniający następujące wymagania techniczne oraz elementy wyposażenia: a) silnik elektryczny asynchroniczny o mocy od 10kW do 15kW b) homologacja N1 umożliwiająca poruszanie się po drogach publicznych c) DMC do 3500 kg, e) kabina 2 osobowa w kolorze białym, zamknięta, ogrzewana z przeszklonymi w górnej połowie drzwiami i centralnym zamkiem f) bateria w technologii litowej od 14 do 18 kWh, wbudowany prostownik do ładowania baterii, g) wyświetlacz LCD z licznikiem godzin, prędkościomierzem i stopniem naładowania baterii, h) pełne oświetlenie drogowe, i) dwuobwodowy hamulec roboczy hamulec ręczny, hamulec przedni tarczowy, j) wywrotka z otwieranymi burtami (od 25cm do 40cm), powierzchnia zabudowy od 2140 do 2155 x od 1200 do 1230 mm, z 4 uchwytami do mocowania ładunku, k) podwyższane boczne burty z metalowej siatki (od 70cm do 90cm), l) Podwyższana tylna burta z metalowej siatki (od 70cm do 90cm), m) górna siatka zabezpieczająca z tworzywa na podwyższane burty boczne, n) wspomaganie kierownicy, o) długość 355÷380 cm, p) szerokość 120÷160 cm, r) wysokość 170÷190 cm, s) dopuszczalna ładowność minimum 1200 kg. t) pojazd z roku produkcji 2019 lub 2020, dopuszcza się pojazd demonstracyjny z przebiegiem nie większym niż 300 km. Pozostałe warunki: a) minimalny okres gwarancji - 24 miesiące. Jeżeli w okresie gwarancji użytkowany element przedmiotu umowy będzie wymagał w ramach naprawy wymiany części, to gwarancja na wymienioną część biegnie od nowa i nie może być krótsza niż okres gwarancji na cały przedmiot umowy. b) w okresie gwarancyjnym bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatne przeglądy, naprawy i konserwacje (Zamawiający pokrywa koszty wymienianych materiałów eksploatacyjnych), wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego (ul. Pod Lasem Nr 64, 44 - 210 Rybnik) c) maksymalny czas usunięcia usterki (wady) – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, d) w przypadku uzasadnionego braku możliwości usunięcia usterki (wady) w podanym wyżej czasie (5 dni roboczych), wymagane jest porozumienie z Zamawiającym (dokonane w terminie usunięcia wad) celem ustalenia terminu naprawy, e) Zamawiający uprawniony jest do usunięcia usterki we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia usterki lub bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o których mowa odpowiednio pod. literą c) i d), co pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego z gwarancji i rękojmi, f) zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 60 m-cy (liczone od zakończenia gwarancji), wykonywane w siedzibie Zamawiajacego g) wszelkie dokumenty związane z przedmiotem umowy napisane w języku polskim, h) warunki gwarancji w zakresie określonym niniejszym zamówieniem wyprzedzają wszelkie postanowienia gwarancyjne określone przez Wykonawcę/producenta w dokumentach gwarancyjnych, i) gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy, j) dokumenty określające częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz rodzaj i typ używanych materiałów eksploatacyjnych (m.in. filtry, oleje, smary, płyny itp.), k) komplet dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu na terytorium RP l) samochód uzupełniony we wszystkie płyny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku, Do oferty należy dołączyć prospekt reklamowy lub specyfikację zawierającą dane techniczne oferowanego sprzętu.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: Dostawa ładowarki kołowej o masie całkowitej od 10000 kg – 12000 kg
Zadanie 2: Dostawa ładowarki kołowej o masie całkowitej od 10000 kg – 12000 kg Warunki techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia: Ładowarka kołowa spełniająca następujące wymagania techniczne oraz elementy wyposażenia: a) silnik diesel o mocy od 100 kW do 130 kW norma CE, b) manualna skrzynia biegów, Fixed-Spindle lub Power Shift, c) klimatyzacja d) masa całkowita 10000 kg do 12000kg e) ładowność 3400 kg do 3600 kg f) wysokość wysypu minimum 3300 mm g) rozstaw kół od 2850 mm do 2920 mm h) prześwit minimum 450 mm i) długość całkowita z łyżką od 7400 do 7500 mm j) szerokość od 2500 mm do 2600 mm k)wysokość od 3100 mm do 3200 mm l) pełne oświetlenie robocze ł) pojemność łyżki 1,6 m³ m) certyfikat CE na całą maszynę n) pojazd z roku produkcji 2019 lub 2020, dopuszcza się pojazd demonstracyjny z przebiegiem nie większym niż 150 mh. Pozostałe warunki: a) minimalny okres gwarancji - 24 miesiące. Jeżeli w okresie gwarancji użytkowany element przedmiotu umowy będzie wymagał w ramach naprawy wymiany części, to gwarancja na wymienioną część biegnie od nowa i nie może być krótsza niż okres gwarancji na cały przedmiot umowy. b) w okresie gwarancyjnym bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatne przeglądy, naprawy i konserwacje (Zamawiający pokrywa koszty wymienianych materiałów eksploatacyjnych), wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego (ul. Pod Lasem Nr 64, 44 - 210 Rybnik) c) maksymalny czas usunięcia usterki (wady) – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, d) w przypadku uzasadnionego braku możliwości usunięcia usterki (wady) w podanym wyżej czasie (5 dni roboczych), wymagane jest porozumienie z Zamawiającym (dokonane w terminie usunięcia wad) celem ustalenia terminu naprawy, e) Zamawiający uprawniony jest do usunięcia usterki we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia usterki lub bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o których mowa odpowiednio pod. literą c) i d), co pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego z gwarancji i rękojmi, f) zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 60 m-cy (liczone od zakończenia gwarancji), wykonywane w siedzibie Zamawiajacego g) wszelkie dokumenty związane z przedmiotem umowy napisane w języku polskim, h) warunki gwarancji w zakresie określonym niniejszym zamówieniem wyprzedzają wszelkie postanowienia gwarancyjne określone przez Wykonawcę/producenta w dokumentach gwarancyjnych, i) gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy, j) dokumenty określające częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz rodzaj i typ używanych materiałów eksploatacyjnych (m.in. filtry, oleje, smary, płyny itp.), k) ładowarka uzupełniona we wszystkie płyny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, zostanie dostarczona na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku, Do oferty należy dołączyć prospekt reklamowy lub specyfikację zawierającą dane techniczne oferowanego sprzętu.
branża Motoryzacja, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża samochody specjalistyczne, maszyny budowlane, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 34130000, 43250000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się