Przetarg 7556445 - Dostawa pojazdów samochodowych czterokołowych typu quad....

   
Analizuj Zamówienie 7556445 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-06-26
przedmiot ogłoszenia
Dostawa pojazdów samochodowych czterokołowych typu quad. Nr sprawy: TECH/165/U/2020
Numer referencyjny: TECH/165/U/2020

Cz
ść I – dostawa 1 egz. pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla WLPrzedmiotem zamówienia jest: dostawa pojazdów samochodowych czterokołowych typu quad wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz załącznikami) stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:— załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy,— załącznik nr 3 do wzoru umowy – warunki dostawy i odbioru,— załącznik nr 4 do wzoru umowy – protokół odbioru dostawy,— załącznik nr 5 do wzoru umowy – klauzula jakościowa nr 16/4RBLog/2020,— załącznik nr 6 do wzoru umowy – protokół z realizacji szkolenia,— załącznik nr 7 do wzoru umowy – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,— załącznik nr 8 do wzoru umowy – protokół reklamacji,— załącznik nr 9 do wzoru umowy – protokół z zakończenia postępowania reklamacyjnego.
Część II – dostawa 48 egz. pojazdów samochodowych czterokołowych typu quad dla OTPrzedmiotem zamówienia jest: dostawa pojazdów samochodowych czterokołowych typu quad wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz załącznikami) stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:— załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy,— załącznik nr 3 do wzoru umowy – warunki dostawy i odbioru,— załącznik nr 4 do wzoru umowy – protokół odbioru dostawy,— załącznik nr 5 do wzoru umowy – klauzula jakościowa nr 16/4RBLog/2020,— załącznik nr 6 do wzoru umowy – protokół z realizacji szkolenia,— załącznik nr 7 do wzoru umowy – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,— załącznik nr 8 do wzoru umowy – protokół reklamacji,— załącznik nr 9 do wzoru umowy – protokół z zakończenia postępowania reklamacyjnego.
branża Motoryzacja
podbranża pojazdy jednośladowe, quady
kody CPV 34113300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się