Przetarg 7736887 - Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i...

   
Analizuj Zamówienie 7736887 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-06
przedmiot ogłoszenia
Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich oraz różnych produktów spożywczych
Numer referencyjny: 11 /
PN / 20

1. Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na 2 / zadania / części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w SIWZ zadania, których każde stanowi
odrębną część przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na nieograniczoną liczbę wybranych przez siebie zadań - części przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie Dostawy:
2.1. Dla zadania Nr 1 - Pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.
Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w opisie przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3.1 do SIWZ ).
2.2. Dla zadania Nr 2 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych; Różne produkty spożywcze; Owoce, warzywa i podobne produkty; Konserwy i przetwory mięsne;
Ryby przetworzone i konserwowane; Kawa, herbata i podobne produkty ; przyprawy i przyprawy korzenne .
Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w opisie przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3.2 pozycja 1; pozycja 2 ; pozycja 3 .
Dodatkowo opis i wymagania zawarto we wzorze do umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ ).
Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - przetargi.23wszur.pl

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa: Pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.
Dostawa: Pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich. Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w opisie przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3.1 do SIWZ ).

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa: Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych; Różne produkty spożywcze; Owoce, warzywa i podobne produkty; Konserwy i przetwory mięsne; Ryby przetworzone i konserwowane; Kawa, herbata i podobne produkty ; przyprawy i przyprawy korzenne .
Dostawa: Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych; Różne produkty spożywcze; Owoce, warzywa i podobne produkty; Konserwy i przetwory mięsne; Ryby przetworzone i konserwowane; Kawa, herbata i podobne produkty ; przyprawy i przyprawy korzenne . Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w opisie przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3.2 pozycja 1; pozycja 2 ; pozycja 3 .
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się