Przetarg 9647493 - DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH Z PODZIAŁEM NA...

   
Analizuj Zamówienie 9647493 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-04-28
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI Numer referencyjny: 26/PN/2023
DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓ
W CUKIERNICZYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1- DOSTAWY PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH DO M. WĘDRZYN, SKWIERZYNA, MIĘDZYRZECZ
CZĘŚĆ NR 2- DOSTAWY PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH O OBNIŻONEJ WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ DO M. WĘDRZYN, SKWIERZYNA, MIĘDZYRZECZ
DOSTAWY PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH DO M. WĘDRZYN, SKWIERZYNA, MIĘDZYRZECZ Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, w asortymencie i ilościach podstawowych wyszczególnionych w tabelach nr 1 z zastrzeżeniem prawa opcji dla asortymentu oraz ilości wyszczególnionych w tabelach nr 2. Ilość w opcji będzie dostarczana przez Dostawcę w wypadku zaistnienia potrzeb Odbiorcy po wykorzystaniu w całości ilości podstawowych danego asortymentu. CZĘŚĆ NR 1- DOSTAWY PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH DO M. WĘDRZYN, SKWIERZYNA, MIĘDZYRZECZ Tabela nr 1- Ilości podstawowe: dostawy do garnizonu Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna Tabela nr 2- Ilości w opcji dostawy do garnizonu Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna 2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do stołówek wojskowych oraz do rozładunku dostarczonego towaru na własny koszt w asortymencie i ilościach określonych na podstawie zamówienia składanego przez odbiorcę wg poniższego harmonogramu (tabela w SWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SWZ oraz wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
DOSTAWY PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH O OBNIŻONEJ WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ DO M. WĘDRZYN, SKWIERZYNA, MIĘDZYRZECZ Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, w asortymencie i ilościach podstawowych wyszczególnionych w tabelach nr 3 z zastrzeżeniem prawa opcji dla asortymentu oraz ilości wyszczególnionych w tabelach nr 4. Ilość w opcji będzie dostarczana przez Dostawcę w wypadku zaistnienia potrzeb Odbiorcy po wykorzystaniu w całości ilości podstawowych danego asortymentu. CZĘŚĆ NR 2- DOSTAWY PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH DO M. WĘDRZYN, SKWIERZYNA, MIĘDZYRZECZ Tabela nr 3- Ilości podstawowe: dostawy do garnizonu Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna Tabela nr 4- Ilości w opcji dostawy do garnizonu Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna 2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do stołówek wojskowych oraz do rozładunku dostarczonego towaru na własny koszt w asortymencie i ilościach określonych na podstawie zamówienia składanego przez odbiorcę wg poniższego harmonogramu (tabela w SWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SWZ oraz wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 101-315252 z dnia 2023-05-26:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 31/05/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/06/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 28/08/2023
Powinno być:
Data: 04/09/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 31/05/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/06/2023
Czas lokalny: 09:30
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15810000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9944638 2023-09-22
godz. 10:00
AGRI PLUS SP. Z O.O. Cukier w workach 25 kg Agri Plus -
9953646 2023-09-28
godz. 10:00
REGIONALNE CENTRUM MEDYCZNE W BIAŁOGARDZIE SP. Z O.O. Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów piekarsk...
9952546 2023-09-28
godz. 10:00
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU Dostawa jabłek i pieczarek do kuchni szpitalnej Część 1: Produkt powinien spełniać wymagania aktualnie obowiązującego prawa żywnościowego. Dopuszczalne odmiany jabłek: Jonagored, Gala, Idar...
9954709 2023-09-29
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych w asortymencie, ilości i o wymaganiach określonych w Załączniku nr 2 do SWZ - Formularzu cenowym.2. Szczegółowy opis p...
9959547 2023-10-02
godz. 07:30
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE FROMBORKU Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do SPSP ZOZ we Fromborku. DTE-06/2023
9959143 2023-10-02
godz. 10:00
ZAKŁAD KARNY WIERZCHOWO Przedmiotem zamówienia są dostawy konserw mięsnych dla jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektorowi Służby Więziennej w Koszalinie. DKW.2232.3.2023.DG
9908373 2023-10-03
godz. 09:30
13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W GRUDZIĄDZU Dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych w roku 2024 (magazyny w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy) Numer referencyjny: 65/2023 Przedmiotem zamówienia...
9959227 2023-10-05
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. Dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5l PET dla pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. OD Poznań-Dyrekcja i RD Poznań
9942588 2023-10-09
godz. 07:30
13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W GRUDZIĄDZU Dostawa ryb w roku 2024 (magazyny w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy) - sprawa nr 63/2023 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb w roku 2024 (magazyny: w Grudziądzu, Grupie, Chełmni...
9949820 2023-10-18
godz. 10:00
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH DO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Numer referencyjny: ASzWoj-PK-ZZP-261.58D.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i produktów mleczarskich do Aka...