Przetarg 7745282 - Dostawa piecyków grzewczych na paliwo płynne dla 43...

   
Analizuj Zamówienie 7745282 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-09
przedmiot ogłoszenia
Dostawa piecyków grzewczych na paliwo płynne dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Numer referencyjny: 84/PN/2020

3.1 P
rzedmiotem zamówienia jest dostawa piecyków grzewczych na paliwo płynne WP-5-21 do ogrzewania w warunkach polowych kontenerów
i namiotów dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
3.2 Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia załącznik
nr 2a-2b OPZ.
3.3 Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ (formularz cenowy) określa podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości sortymentu do 50% wartości zamówienia podstawowego.
3.4 Oferowany przedmiot zamówienia nie może odbiegać jakościowo od produktów pożądanych wymienionych w kolumnie 2 „Formularza cenowego”. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dopisać
w kolumnie 3 dane jednoznacznie określające oferowany produkt podając nazwę oferowanego towaru/producenta, oznaczenie, które pozwoli na jednoznaczną identyfikację produktu. W przypadku braku oznaczenia Wykonawca wpisuje inne parametry pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany produkt. Jeżeli produkt jest robiony na zamówienie Wykonawca wpisuje „produkt na zamówienie”.
W przypadku braku wymaganych danych Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża armatura
kody CPV 39715200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się